Graafketen CROW 500¬†Proof   Meer informatie

Samenwerken

Het Kabel en Leidingoverleg (KLO) is in 2016 opgericht om samenwerking binnen de graafketen te bevorderen. Alleen door samen te werken kunnen we graafschade voorkomen. Als vrijwillig ketenplatform geeft het KLO gestalte aan deze ketensamenwerking. In het KLO wordt door de belangrijkste koepelorganisaties van netbeheerders, grondroerders en de beheerders van de ondergrond samengewerkt met wetgever Ministerie van Economische Zaken, toezichthouder Agentschap Telecom en uitvoerende organisatie het Kadaster aan het voorkomen van graafschade.

CROW-richtlijn

Tijdens het KLO-Congres (2016) is de vernieuwde CROW-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ gepresenteerd. Dit is een belangrijke stap om het aantal graafschades in Nederland verder naar beneden te krijgen. De belangrijkste ketenpartners – grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond – hebben de nieuwe richtlijn onderschreven.