Toelichting filters

De werkzaamheden onder Wat ga ik doen en Hoe ga ik het doen zijn afgeleid uit de selecties van een KLIC-aanvraag.

Hiermee kun je de risico's uitfilteren op het soort werk dat je wilt gaan doen. Klik op de tegel voor een toelichting en de bijpassende maatregelen.


Digitaal in de C5P app

Om de risico's direct digitaal te verwerken in een risico inventarisatie- en maatregelenplan, dien je gebruik te maken van de CROW 500 proof (C5P) app van het KLO.

Met deze app kan je de risico's en maatregelen die op deze website staan, selecteren en opnemen in een risico inventarisatie en maatregelenplan, en deze verder specifiek maken voor jouw situatie.

CROW 500 proof app 

Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Selecteer wat je wilt gaan doen en op welke manier. Hieronder zie je de risico's die voor jou van kunnen belang zijn. Klik ze aan en kijk welke maatregelen je kunt nemen om graafschade te voorkomen.