Netbeheerders

Netbeheerders hebben meerdere rollen in de graafketen en zijn continu bezig met veiligheid. Ze zijn zowel beheerder van het net, opdrachtgever en grondroerder. De netbeheerder moet eerst en vooral de liggingsgegevens van zijn net in de administratie op orde hebben. Zo weet een initiatiefnemer en later de grondroerder zelf waar zij op moeten letten. Als een van de kabels of leidingen geraakt wordt, kan dat gevaarlijk zijn voor de grondroerder en de omgeving. Ook de maatschappelijke en emotionele impact kan groot zijn.


Gegevens verstrekken

De netbeheerder is verplicht om de liggingsgegevens en de relevante eigenschappen en eventuele Eis Voorzorgsmaatregel aan het Kadaster te verstrekken, op het moment dat er door de grondroerder een graafmelding is gedaan. Het Kadaster bundelt al deze gegevens van de netbheerders en zorgt ervoor dat deze informatie bij de aanvrager terecht komen in de vorm van een graafmelding, oriëntatiemelding of calamiteitenmelding.


Verschillende rollen

De netbeheerder kan verschillende rollen hebben:


Zicht op risico's

Het in kaart brengen van risico's is essentieel. Deze risico’s bepaalt men door het conceptontwerp te vergelijken met de feitelijke informatie over de boven- en ondergrondse ruimte. Tijdens de Initiatief-, Onderzoeks- en Ontwerpfase wordt stapsgewijs het ontwerp aangepast om risico's te vermijden of de impact te verminderen.

Uiteindelijk blijven de risico’s over waarvoor je beheersmaatregelen op moet stellen. Van groot belang is om daar voldoende budget voor te reserveren. Gemeentes die succesvol zijn, betrekken de netbeheerders al in de initiatieffase.


Risico's en maatregelenhulp 

We bieden een risico's en maatregelenhulp als naslag. Het is een overzicht van de belangrijkste risico's waar je tegenaan kan lopen als je gaat graven. Daarbij vind je gelijk de mogelijke maatregelendie je kan treffen om deze risico's te beheersen. 

Risico's en maatregelenhulp


De CROW 500 proof app kun je heel eenvoudig risico's en maatregelen verwerken tot een risico- en maatregelenplan, inclusief alle relevante inforamtie. Zo werk je met de keten aantoonbaar volgens de CROW 500 richtlijn

CROW 500 proof app

Neem contact op 

Ben je benieuwd wat het KLO voor jouw organisatie kan betekenen of heb je vragen over het voorkomen van graafschades?

Kijk hier

 

Joris Bongenaar

Joris Bongenaar

Joris werkt voor Gasunie en is voorzitter van het KLO.

Over Joris

Marrit van Hattem

Marit van Hattem

Marit werkt voor netbeheerder Liander. Zij is voorzitter van het expertteam C5P binnen het KLO.

Over Marit

Desmond Post

Desmond Post

Desmond werkt voor KPN. Binnen het KLO vertegenwoordigd hij de telecom-sector.

Over Desmond

Ga snel naar


Afwijkingen doorgeven

Het kabel- en leidingennetwerk is al in de negentiende eeuw aangelegd en verandert dagelijks. Niet alles onder de grond is dan ook in kaart gebracht. Daarom is het belangrijk dat de grondroerders op hun beurt afwijkende ligging van kabels of leidingen bij jou melden. Je geeft deze informatie vervolgens door aan het Kadaster.


Actuele administratie

Wettelijk ben je verplicht uiterlijk binnen dertig werkdagen de leidinginformatie bij te werken. Zo kunnen initiatiefnemers en grondroerders vertrouwen op de KLIC-informatie en maken we samen veilig graven mogelijk.