Graafketen CROW 500¬†Proof   Meer informatie

Toezichthouder

Agentschap Telecom houdt toezicht op de naleving van de voorschriften van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).

Voorkomen van verstoringen

Het doel van deze wet is het voorkomen van verstoringen van de continuïteit van levering van essentiële diensten zoals bijvoorbeeld gas, elektriciteit, water of telecommunicatie door graafschades.  Dit veroorzaakt overlast bij bedrijven en consumenten. Daarnaast kan door graafschades ook de veiligheid van de omgeving, mens en milieu in het gedrang komen. Agentschap Telecom zet in op substantiële vermindering van het aantal graafschades zodat de continuïteit van essentiële diensten en de veiligheid van de omgeving, mens en milieu beter is gewaarborgd. Daarmee draagt zij bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland.

Toehoorder

Agentschap Telecom is samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Kadaster als toehoorder bij de KLO-vergaderingen aanwezig. De toehoorders hebben een meedenkende rol.

Meer informatie vind je op de website van Agentschap Telecom.  

Agentschap Telecom