Graafketen CROW 500¬†Proof   Meer informatie

De toezichthouder: RDI

Door het delen van informatie en het maken van afspraken, kunnen graafschades voorkomen worden. Het voorkomen van graafschades is een taak van opdrachtgevers, grondroerders en netbeheerders. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt toezicht op de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).

 

Voorkomen van verstoringen

Het doel van deze wet is het voorkomen van verstoringen van de continuïteit van levering van essentiële diensten zoals bijvoorbeeld gas, elektriciteit, water of telecommunicatie door graafschades.  Dit veroorzaakt overlast bij bedrijven en consumenten. Daarnaast kan door graafschades ook de veiligheid van de omgeving, mens en milieu in het gedrang komen. RDI zet in op substantiële vermindering van het aantal graafschades zodat de continuïteit van essentiële diensten en de veiligheid van de omgeving, mens en milieu beter is gewaarborgd. Daarmee draagt zij bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland.

Toehoorder

RDI is samen met het ministerie van EZK en het Kadaster als toehoorder bij de KLO-vergaderingen aanwezig. De toehoorders hebben een meedenkende rol.

Meer informatie vind je op de website van RDI: 

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur