De toezichthouder: RDI

Door het delen van informatie en het maken van afspraken, kunnen graafschades voorkomen worden. Het voorkomen van graafschades is een taak van opdrachtgevers, grondroerders en netbeheerders. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt toezicht op de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).

 

Voorkomen van verstoringen

Het doel van deze wet is het voorkomen van verstoringen van de continuïteit van levering van essentiële diensten zoals bijvoorbeeld gas, elektriciteit, water of telecommunicatie door graafschades.  Dit veroorzaakt overlast bij bedrijven en consumenten. Daarnaast kan door graafschades ook de veiligheid van de omgeving, mens en milieu in het gedrang komen. RDI zet in op substantiële vermindering van het aantal graafschades zodat de continuïteit van essentiële diensten en de veiligheid van de omgeving, mens en milieu beter is gewaarborgd. Daarmee draagt zij bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland.


Toehoorder

RDI is samen met het ministerie van EZK en het Kadaster als toehoorder bij de KLO-vergaderingen aanwezig. De toehoorders hebben een meedenkende rol. Meer informatie vind je op de website van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Bekijk website van de RDI

Calamiteit


Calamiteiten

Kunnen graafwerkzaamheden niet wachten omdat er persoonlijk letsel of grote schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster. Afmelden van de calamiteitenmelding (inclusief de reden) doet u bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). 

Soms is het nodig onmiddellijk te graven. Bijvoorbeeld bij een beschadigde gasleiding met ontsnappend gas, een overstroming door een lekkende waterleiding of een ziekenhuis zonder stroom. Je doet dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster. De opdrachtgever voor een calamiteitenmelding (een netbeheerder, gemeente of wegbeheerder) beoordeelt via het toetsingskader van het RDI of er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit. Je leest in de ontvangstbevestiging van het Kadaster waar de calamiteit zich afspeelt. Is er een calamiteit in de nabijheid van of met een leiding gevaarlijke inhoud? Dan ben je wettelijk verplicht vóór aanvang van de graafwerkzaamheden contact op te nemen met deze netbeheerder. De beheerder is hiervoor 24/7 telefonisch bereikbaar.

Aanmelden calamiteit (Kadaster)


Afmelden

Een calamiteit afmelden doe je via de website van de toezichthouder RDI.

Afmelden calamiteit (RDI)