Over ons

Vereniging 'Kabel en Leiding Overleg'

H

Kabel en Leiding Overleg vanaf 8 januari 2021 een vereniging

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) is het kennis- en samenwerkingsverband op het gebied van het voorkomen van graafschade van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de openbare ruimte. 

Sinds 8 januari 2021 is het KLO een vereniging met als doelstelling het voorkomen van alle vermijdbare graafschade aan kabels en leidingen bij werkzaamheden in de grond.

De vereniging heeft een bestuur, leden en toehoorders. De leden zijn uitsluitend brancheorganisaties en koepels van ondernemingen die betrokken zijn bij het werken op en in de ondergrond. 

Het KLO zorgt voor verbinding in de graafketen. Als samenwerkingsplatform wil zij de doelstelling van de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse netten en netwerken) realiseren. Daarbij wordt de Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase – de CROW 500 – als richtsnoer toegepast. Via een ambitieus programma C5P (CROW 500 proof) wordt gewerkt aan een digitale applicatie waarmee elke partij in het graafproces in staat wordt gesteld te voldoen aan de CROW 500.

Ga met ons samen aan de slag om per 1 januari 2022 CROW 500-proof te zijn!

 

Lees meer

Graafschade voorkomen we samen

Verhalen uit de graafketen

Kleur zegt niet alles

Kleur zegt niet alles

 

Het KAM Aannemer Collectief Zuid (KAM ACZ) binnen Synfra heeft eind 2019 met de opdrachtgevers besloten om in 2020 gezamenlijk deel te nemen aan de landelijke Bewust Veilig-dag. Naar aanleiding van gedeelde incidenten in het KAM ACZ werd als thema voor deze dag ‘het lokaliseren van kabels en leidingen’ vastgesteld.

De Bewust Veilig-dag is in 2020 geannuleerd als gevolg van de geldende coronamaatregelen. Het KAM ACZ heeft een brochure opgesteld 'De kleur zegt niet alles'. Het doel van deze brochure is iedereen bewust te maken van de risico’s bij het werken in de ondergrond en met en nabij kabels en leidingen, en samen zoveel mogelijk ongevallen voorkomen.

Lees verder op de website van Synfra.

Verder lezen
 
5 webinars over zorgvuldig graven

5 webinars over zorgvuldig graven

 November webinar-maand, dat is de slogan van Agentschap Telecom. In 5 webinars je kennis vergroten over zorgvuldig graven.

Verder lezen
 
Elektrische schok bij voorsteken.

Elektrische schok bij voorsteken.

 

Afgelopen jaar zijn er incidenten geweest waarbij tij- dens het voorsteken voor graafwerkzaamheden een onder spanning staande kabel is geraakt. Hierbij hebben monteurs een elektrische schok gekregen.

Bron: www.BEIVIAG.nl

Verder lezen
 

Is jouw organisatie voor 2022 CROW500 proof?

Samen met de wetgever en toezichthouder zetten we ons als KLO in om de graafketen CROW500 proof te maken. Dit doen we door het geven van inzicht, het delen van goede voorbeelden, door van elkaar te leren tijdens stages en door bedrijven in de spiegel te laten kijken met behulp van audits. Doe mee en werk  ook voor 1 januari 2022 conform de richtlijn CROW500.

Onze deelnemers

Bekijk alle deelnemers