Grondroerders

De grondroerder is degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht. Volgens de wet heeft hij een aantal verplichtingen waaraan hij moet voldoen:

De grondroerder verricht de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze. Om dit te doen moet hij tenminste:

  1. vóór aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding is gedaan (KLIC),
  2. onderzoek is verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie, en
  3. op de graaflocatie de van de Dienst ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is

Het zorgvuldig graven zoals vastgesteld in de wet WIBON is verder uitgewerkt in de richtlijn CROW 500 door de graafketen zelf. De wet is en blijft daarbij leidend.

Verhouding met opdrachtgever

Je neemt een opdracht aan waarbij gegraven moet worden. Maak goede afspraken met de opdrachtgever over informatieverstrekken en hoe de risico's in kaart worden gebracht. Bepaal samen welke strategie je volgt en wie de risico's inventariseert en een maatregelenplan opstelt. Zodat een duidelijk beeld ontstaat wat van elkaar verwacht wordt en hoeveel tijd en budget nodig zijn om de specifieke klus zorgvuldig te kunnen uitvoeren.


Werkvoorbereider

De grondroerder is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding. Er wordt een graafmelding gedaan voor de grondroeringen. De verkregen gebiedsinformatie wordt beoordeeld en het maatregelenplan wordt uitgewerkt tot heldere werkinstructies.


Zicht op risico's

Als aannemer/grondroerder is het in kaart brengen van risico's essentieel. Deze risico’s bepaalt men door het conceptontwerp te vergelijken met de feitelijke informatie over de boven- en ondergrondse ruimte. Tijdens de Initiatief-, Onderzoeks- en Ontwerpfase wordt stapsgewijs het ontwerp aangepast om risico's te vermijden of de impact te verminderen.

Uiteindelijk blijven de risico’s over waarvoor je beheersmaatregelen op moet stellen. Van groot belang is om daar voldoende budget voor te reserveren. Gemeentes die succesvol zijn, betrekken de netbeheerders al in de initiatieffase.


Risico's en maatregelenhulp 

We bieden een risico's en maatregelenhulp als naslag. Het is een overzicht van de belangrijkste risico's waar je tegenaan kan lopen als je gaat graven. Daarbij vind je gelijk de mogelijke maatregelendie je kan treffen om deze risico's te beheersen. 

Risico's en maatregelenhulp

René Frinks, secretaris KLO

René Frinks

René is contactpersoon voor de grondroerders. Hij werkt voor Heijmans en is bestuurslid bij het KLO. 

Over René

Yvonne de Rijck

Yvonne de Rijck

Yvonne werkt voor Bouwend Nederland. Binnen het KLO vertegenwoordigd zij de grondroerders.

Over Yvonne


Netwerk grondroerders


Neem contact op 

Ben benieuwd wat het KLO voor jouw organisatie kan betekenen of heb je vragen over het voorkomen van graafschades?

Neem contact op 


Ga snel naar

Uitvoering

Je zorgt voor een heldere werkinstructie. De voorman, heibaas, machinist, grondwerker en/of uitvoerder krijgen deze instructie. Zij voeren het werk uit (feitelijk graver).


Afwijkende situatie

Als de KLIC-tekening niet klopt met de werkelijkheid, meld je dit bij het Kadaster. Bijvoorbeeld een afwijking van de loactie van een kabel of leiding van meer dan een meter of  een kabel of leiding die niet op een van de kaarten staat.

Melden afwijkende situatie


Schade melden

Ook als je per ongeluk graafschade maakt, moet je dit melden bij de betreffende netbeheerder.


Graven bij noodsituatie

In noodgevallen kun je een calamiteitenmelding bij het Kadaster. Volgens de wet (WIBON) is er sprake van een noodsituatie als:

  • zich een onverwachte gebeurtenis voordoet waarbij persoonlijk letsel of grote schade dreigt
  • er sprake is van ernstige leveringsonderbrekingen (denk aan een ziekenhuis zonder stroom, beschadigde gasleiding met gasuitstroom, overstroming door een lekkende waterleiding)

Is de noodsituatie veroorzaakt door graafwerkzaamheden en is de kabel- en leidinginformatie al ter plekke aanwezig? Dan hoeft u geen Calamiteitenmelding te doen.

Meld een calamiteit


Meer weten? De Rijskinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft een  toetsingskader Calamtieteinmelding  opgesteld.