Terug naar toolboxen

Toolbox beheerders openbare ruimte

Op deze pagina vind je praktische informatie die je vanuit de rol van initiatiefnemer kunt gebruiken om volgens de CROW500 te werken.

Stappenplan voor Initiatiefnemer en Ontwerper voor het toepassen van CROW 500. Flyer KLO (2 pagina's).

Het voorkomen van graafschade kan alleen door een goede samenwerking in de keten. De Check & Go kaarten helpen je daarbij. Geef voor de fase van jouw werk aan dat je conform de Richtlijn zorgvuldig grondroeren (CROW 500) hebt gewerkt. Met jouw input geef je groen licht aan de verantwoordelijke voor de volgende fase. KLO (12 pagina's).

De Gemeenteradar beschrijft de rollen en taken die gemeenten hebben om actief graafschades te voorkomen. Brochure Agentschap Telecom (24 pagina's).

Eneco heeft geïnvesteerd in een kostbaar warmtenet. In dit document zijn de voorwaarden beschreven die gelden voor werkzaamheden binnen de invloedssfeer van het warmtenet. Document Eneco (16 pagina's).

Wat te doen bij schade aan kabels en leidingen? Flyer Cumula (2 pagina's).

Op de Keetkaart van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur vind je de onderdelen die verplicht aanwezig moeten zijn op de graaflocatie. Van de leverinformatie tot aan de detailkaarten. Poster van RDI (1 pagina).

Sjabloon (1 pagina)


Een korte strip maakt duidelijk welke fases er zijn in het graafproces en waar je op moet letten. CROW (1 pagina).

Factsheet voor bestuurders. Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (2 pagina's).

Keetkaart, KLIC verplicht aanwezig


Video's "VEILIG GRAVEN"


In een zestal filmpjes vertellen collega's uit de graafketen hoe de KLIC je vakmanschap vergroot. De filmpjes zijn in 2016 geproduceerd door Agentschap Telecom en zijn gekoppeld aan de Keetkaart. De video's zijn te zien op het YouTube kanaal van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. 

Bekijk het YouTube kanaal´╗┐

Youtube video