Graafketen CROW 500¬†Proof   Meer informatie

Ministerie van Economische zaken en klimaat

Graafwerkzaamheden kunnen kabels en leidingen in de grond beschadigen. De overheid wil dit zo veel mogelijk voorkomen, omdat deze schade veel geld kost. Daarom heeft de overheid regels voor graafwerkzaamheden. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON). Deze wet valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

 

Website EZK

 

Overzicht juridische documenten: