Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Stromende rivier, kanaal, zee en waddengebied


Maatregelen ontwerpfase 

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande kabels en leidingen kunnen ontstaan

Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper.


Lokaliseren in de ontwerpfase

Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 


Vooroverleg met de netbeheerder

In vooroverleg met de netbeheerder doornemen welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade te voorkomen aan hun kabels en leidingen en deze maatregelen opnemen in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld aan de grondroerder om de juiste maatregelen uit te voeren.


Maatregel werkvoorbereidingsfase

Lokaliseren van kabels en leidingen

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”. 


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch zuigen, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm, Sleufloos gestuurde boring

Toelichting risico

Specifiek voor stromende rivieren, kanalen, zee en waddengebied geldt dat door bodemtransport kabels en leidingen een afwijkende ligging kunnen hebben. Grote raakvlakken met item: Kans op afwijkende situatie (> 1 meter).


Foto: Alliander