Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Gebiedsinformatie niet actueel


Maatregel ontwerpfase 

Ophalen wijzigingen gebiedsinformatie van recente werkzaamheden

Onderzoek of voor of tijdens de uitvoeringsfase van jouw ontwerp op dezelfde locatie ook werkzaamheden in opdracht van netbeheerders zijn of zijn geweest. Als dat zo is, neem dan contact op met de betrokken netbeheerders en zorg dat je op de hoogte bent van de planning en het ontwerp van de werkzaamheden die door de betrokken netbeheerders worden uitgevoerd of al zijn uitgevoerd. Met andere woorden wat gaat gebeuren en waar het gaat gebeuren of wat is gebeurd en waar is dat gebeurd.

Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Gebiedsinformatie van de huisaansluitingen

Controleer na het ontvangen van de gebiedsinformatie op basis van de graafmelding of de huisaansluitingen zijn meegeleverd en neem contact op met de netbeheerder als dat niet het geval is. De netbeheerder dient aan te geven of de huisaansluitingschets aanwezig is. 

Laat niet met de werkzaamheden starten voordat de gebiedsinformatie compleet is.

Gebruik de uiterlijke kenmerken rondom het werk om te beoordelen of de gebiedsinformatie compleet is. Bijvoorbeeld: een bewoond huis waar je geen septictank / iba ziet, heeft waarschijnlijk een rioolaansluiting. Als de rioolaansluiting niet op de gebiedsinformatie staat, is dit aanleiding om contact op te nemen met de netbeheerder. 

Lagen in de klic app

Geef instructie dat de feitelijk gravers alle lagen in de klic app aan hebben staan.

Lokaliseren van kabels en leidingen

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”.

Melden afwijkende ligging

Geef instructie hoe een afwijkende ligging te melden bij het kadaster. Zie hiervoor de maatregelen bij het risico "Afwijkende situatie".

Ophalen wijzigingen gebiedsinformatie van recente werkzaamheden

Deze wijzigingen kunnen bijvoorbeeld via kadaster, beheerder openbare ruimte, eigen organisatie, andere grondroerders of bij de netbeheerders opgehaald worden.


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Sloopwerk, Funderingswerkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig

Toelichting risico

Gebiedsinformatie niet actueel wegens werkzaamheden van meerdere netbeheerders of vanwege niet ingetekende kabels en leidingen in GIS. Dit risico doet zich voor als het nog onderhanden werk is of als de nieuwe kabels en leidingen nog niet zijn opgenomen in de gebiedsinformatie.


Foto: Alliander