Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Werkzaamheden nabij openbare verlichting of verkeersregelinstallaties


Maatregelen ontwerpfase 

Lussen in de grond

Bij openbare verlichting of verkeersinstallaties kunnen kabels gelust in de grond liggen én dit zijn kwetsbare kabels. Advies is om voldoende tijd en budget mee te geven voor de uitvoeringsfase, om in de uitvoeringsfase de kabels en leidingen te lokaliseren.  

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en  kabels van openbare verlichting  of verkeersregelinstallaties kunnen ontstaan. 

Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper.


Maatregelen werkvoorbereidingsfase 

Lokaliseren van kabels en leidingen. 

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”. 

Werkmethode aanpassen op basis van Grondroeren nabij kabels en leidingen.

Werkmethode aanpassen zoals bedoeld in CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 4 “ Grondroeren nabij kabels en leidingen”.

Noodzakelijke maatregelen uitwerken naar werkinstructies, zoals:

  • Let bij het handmatig steken met de schop op kwetsbare kabels en leidingen, zoals aansluitingen van huizen, lichtmasten, enzovoort.
  • Houd er rekening mee dat kabels van openbare verlichting vaak in een lus liggen en niet in een directe lijn van paal naar paal. 
  • Toepassen van grondzuigen als werkmethode.
  • Houd bij het plaatsen van borden rekening met geluste kabels in de grond


Toch schade? Meld dit dan bij voorkeur bij de netbeheerder als de sleuf nog open ligt. Reparatie is dan sneller en goedkoper. 


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Onderzoeken in de bodem, Verhardingswerk, Sloopwerk, Proefsleuven graven, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden, Huisaansluitingen, Palen slaan / Sonderen / Aarding slaan, Waterbuffer werkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Gebruik explosieven, Mechanisch borstelen, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm, Sleufloos gestuurde boring, Sleufloos ongestuurde boring, Handmatig anders dan met de schep

Toelichting risico

Kabels voor de openbare verlichting zijn kwetsbaar. Schade aan openbare verlichting levert overlast op voor bewoners en kost veel tijd om te repareren.