Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Vervallen kabels en leidingen


Maatregel ontwerpfase 

Vooroverleg met leidingeigenaren of er kabels en/of leidingen zijn die buiten werking zijn gesteld nog aanwezig zijn.

In vooroverleg met kabel- en leidingeigenaren bespreken of buiten bedrijf zijnde kabels en/ of leidingen op de projectlocatie aanwezig zijn en hoe deze te behandelen.

Afspraken over ruimen van kabels en/of leidingen

Bespreek met de netbeheerder dat vervallen kabels en leidingen worden geruimd en wie zorg draagt voor de kosten. 

Maatregel werkvoorbereidingsfase

Afstemmen met kabel- en leidingeigenaren welke kabels geruimd kunnen en moeten worden.

Afstemmen met kabel- en leidingeigenaren welke kabels en/ of leidingen geruimd kunnen en moeten worden.

Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Sloopwerk, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig

Toelichting risico

In de ondergrond zijn nog veel vervallen kabels en leidingen aanwezig. Het opruimen ervan is geen vanzelfsprekendheid, maar bemoeilijkt het werk wel. 

De KLIC-informatie geeft geen inzicht of het om verlaten infra gaat, of een back-up. 

Let op: deze pagina gaat niet over weesleidingen. Een weesleiding hoort bij de betreffende gemeente te worden geregistreerd en van een weesleiding weet je niet volledig zeker of deze in of buiten gebruik is. De eigenaar is immers onbekend. Het is belangrijk om weesleidingen te behandelen als zijnde in gebruik zijnde kabels of leidingen.