Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Vallende objecten


Maatregelen ontwerpfase 

Vooroverleg met de grondroerder (indien bekend)

Bespreek met de grondroerder welke voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn en neem deze op in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld om de juiste maatregelen uit te voeren.


Vooroverleg met de netbeheerder

Neem in vooroverleg met de netbeheerder door welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de risico's en neem deze op in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld aan de grondroerder om de juiste maatregelen uit te voeren.


Maatregel werkvoorbereidingsfase

Lokaliseren van kabels en leidingen

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”.

Maatregelen omzetten naar werkinstructies, zoals

  • Voldoende ruimte naast de sleuf afzetten

Juist hijsen van lasten

Instructie geven over het juist hijsen van lasten, zodat er geen objecten op kwetsbare kabels en leidingen kunnen vallen. Bijvoorbeeld de Heijmans instructie "Aanslaan van lasten".


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Verhardingswerk, Sloopwerk, Funderingswerkzaamheden, Waterbuffer werkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Mechanisch trillingsarm

Toelichting risico

Vrij liggende kabels en/of leidingen (niet afgedekt met schotten of zand) zijn kwetsbaar.  Vallend grond, puin of gereedschap  kan de coating/isolatie/mantel van kabels en leidingen beschadigen. 

Ook spindels/ opzetstukken/ dienstkranen/ brandkranen en dergelijke kunnen door vallende objecten  stuk gaan en niet langer meer bruikbaar zijn.