Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Sleufloze technieken


Maatregelen ontwerpfase

In het ontwerp voldoende afstand opnemen

Bij gestuurde boringen moet een onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 5 meter rondom  leidingen worden aangehouden. Bij overige sleufloze kruisingstechnieken is dat minimaal 1 meter, onder voorwaarde dat de leiding zichtbaar is.

Let op: afstanden kunnen per situatie afwijken. De hier genoemde afstanden zijn geen wettelijk vast gestelde afstanden in WIBON of CROW 500.  

Breng kabels en leidingen in kaart (detail) die conflict kunnen veroorzaken met sleufloze technieken en zet deze om naar maatregelen

Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper.

Lokaliseren in de ontwerpfase

Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 

Zie WIBON adviesblad van Netbeheer Nederland over persing en (gestuurde) boring

Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Kabels & leidingen lokaliseren

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”.

Lokaliseren in geval van een raketboring voor glasvezelkabels, conform RDI memo.

Maatregelen omzetten naar werkinstructies

Maatregelen omzetten naar werkinstructies, zoals:

  • het door de netbeheerder goedgekeurde boorplan moet op het werk aanwezig zijn.

Veilig graven

  • Wat ga ik doen Rioolwerkzaamheden, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Huisaansluitingen
  • Hoe ga ik het doen Sleufloos gestuurde boring, Sleufloos ongestuurde boring

Toelichting risico

Risico op beschadiging van kabels en leidingen door toepassing van sleufloze technieken. Bijvoorbeeld persen, tuinboringen, borstelen, ploegen, fresen, etc.