Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Slaan van pennen, staven en palen


Maatregelen ontwerpfase  

Zettingsberekeningen

Bij het mechanisch in- en uitdrijven van voorwerpen in de grond moeten mogelijk zettingsberekeningen op het niveau van de leiding(en) uitgevoerd worden die tijdig vooraf ter beoordeling en goedkeuring bij de netbeheerder worden ingediend.

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande kabels en leidingen kunnen ontstaan 

Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper.

Maatregel werkvoorbereidingsfase

Ga geen pennen, staven en palen slaan boven kabels en/of leidingen en houd minimaal 0.2 meter afstand

Voor warmteleidingen geldt dat bij het maken van sonderingen, grondboringen en het slaan van aardpennen dienen alle warmteleidingen binnen een straal van 5 meter gelokaliseerd te worden, waarbij rekening moet gehouden worden met de installatie en meettolerantie van de sondering, aardpen of grondboring.

Let op: afstanden kunnen per situatie afwijken. De hier genoemde afstanden zijn geen wettelijk vast gestelde afstanden in WIBON of CROW 500.  

Documenten - Graafschadereductie - Netbeheer Nederland

Eneco: Werken nabij warmteleidingen


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Onderzoeken in de bodem, Funderingswerkzaamheden, Palen slaan / Sonderen / Aarding slaan
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm

Toelichting risicoNoodzakelijke pennen / staven / palen raken bestaande kabels en leidingen.


Heipalen vallen hier niet onder. Zie voor dat risico: Heipalen slaan en damwanden plaatsen - KLO