Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Heipalen slaan en damwanden plaatsen


Maatregelen ontwerpfase 

Bij het ontwerp rekening houden met voldoende afstand

Bij het heien of plaatsen van een damwand moet een onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 2 meter rondom de leiding worden aangehouden, onder voorwaarde dat de leiding zichtbaar is.  

Let op: de genoemde afstand is een voorbeeld, neem op wat van toepassing is in jouw werk.

In kaart (detail) brengen kruisende kabels en leidingen met damwanden en heipalen en omzetten naar maatregelen

Lokaliseren in de ontwerpfase

Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 


Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Lokaliseren van kabels en leidingen

Let op de speciale regels voor lokaliseren voor onder andere boringen en sonderen in de CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen". Zo moet de maak- en meettoleranties afzonderlijk worden bepaald en worden opgenomen in de risico inventarisatie. 


Noodzakelijke maatregelen uitwerken naar werkinstructies

Omzetten van maatregelen naar werkinstructies, zoals:

  • Bij het heien of plaatsen van een damwand moet een onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 2 meter rondom de leiding worden aangehouden, onder voorwaarde dat de leiding zichtbaar is.  
  • Tevens is het verplicht de leiding te beschermen door middel van draglineschotten tegen vallende voorwerpen zoals damwanden. 

Let op: afstanden kunnen per situatie afwijken. De hier genoemde afstanden zijn geen wettelijk vast gestelde afstanden in WIBON of CROW 500.  

Zie: NVAF richtlijn bewust  grondroeren bij funderingswerkzaamheden


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Waterbuffer werkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm

Toelichting risico

Risico beschadiging kruisende kabels en leidingen als een paal of damwand op kabels en leidingen wordt geplaatst.

Dit risico kan zich ook voordoen als een particulier een damwand plaatst voor het uitdiepen van een kelder.