Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Boringen en sonderingen


Maatregelen ontwerpfase 

In kaart (detail) brengen kabels en leidingen die conflict kunnen veroorzaken met de boring of sondering en omzetten naar maatregelen.

Vergelijk de gebiedsinformatie en de werkzaamheden en stel vast waar de mogelijke conflicten (risico’s) liggen op alle disciplines (gas, water, telecom etc). Bepaal aan de hand van de mogelijke conflicten met welke netbeheerders je contact kan opnemen voor nadere informatie over maatregelen die genomen moeten worden om schade aan hun kabels en leidingen te voorkomen. Leg vast wat je met hen besproken hebt.


Maatregelen wervoorbereidingsfase

Lokaliseren van kabels en leidingen

Let op de speciale regels voor lokaliseren voor onder andere boringen en sonderen in de CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen". Zo moet de maak- en meettoleranties afzonderlijk worden bepaald en worden opgenomen in de risico inventarisatie.

Maatregelen uitwerken naar werkinstructies, zoals:

  • Proefsleuven graven waar het kritisch is qua raakvlak kabels en leidingen en de gebiedsinformatie
  • Juiste zoekprofiel aangeven in de werkinstructies. 


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Onderzoeken in de bodem, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Palen slaan / Sonderen / Aarding slaan
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Mechanisch borstelen, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm

Toelichting risico

Risico op beschadiging van kabels en leidingen die worden doorboord door een boring (verticaal) of sondering. 

Bijvoorbeeld een milieuboring, een infiltratieboring, een in de grond gevormde paal.