Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

In- of uitgraven van tanks/putten/containers/handholes


Maatregelen ontwerpfase 

Voldoende afstand in het ontwerp opnemen

Bij het ontwerp rekening houden met minimaal 2 meter afstand of indien er afgeweken moet worden van deze afstand dient dit altijd gedaan te worden in overleg met de regionale netbeheerder en de afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

Let op: afstanden kunnen per situatie afwijken. De hier genoemde afstand is geen wettelijk vast gestelde afstand in WIBON of CROW 500.  

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande kabels en leidingen kunnen ontstaan 

Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper.

Vooroverleg met de netbeheerder

In vooroverleg met de netbeheerder doornemen welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade te voorkomen aan hun kabels en leidingen en deze maatregelen opnemen in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld aan de grondroerder om de juiste maatregelen uit te voeren.


Maatregel werkvoorbereidingsfase

Lokaliseren van kabels en leidingen

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”. 

Sleufkist aanbrengen

Bij bepaalde ondergrondse containers wordt een op maat gemaakte sleufkist bij geleverd door de leverancier of een gespecialiseerde aannemer kan dit toepassen. 


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Sloopwerk, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Mechanisch borstelen, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm, Handmatig anders dan met de schep

Toelichting risico

Het in- en uitgraven van dergelijke ondergrondse voorwerpen vraagt extra ruimte in de ondergrond waardoor stagnatie kan ontstaan indien de beschikbare ruimte bij hoge drukte in de ondergrond niet voor uitvoering is getoetst. 


Foto afkomstig van Tubantia