Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Afwijkende leidingmarkeringen


Maatregel ontwerpfase 

Vastleggen waar de leidingmarkeringen zich behoren te bevinden

Indien voor werkzaamheden de leidingmarkeringen tijdelijk weg gehaald moeten worden, neem dan in het ontwerp op waar ze behoren te staan. Zodat ze op de juiste plek terug geplaatst worden. Stem de werkzaamheden af met de netbeheerder. 


Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Bewust zijn van afwijkingen

Controleer de locatie van de leidingmarkering aan de hand van de gebiedsinformatie. Meld afwijkingen via het kadaster. 

Op de zelfde plek terugplaatsen

Leg de locatie vast en plaats op dezelfde plek de leidingmarkering terug.


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Onderzoeken in de bodem, Sloopwerk, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Handmatig anders dan met de schep

Toelichting risico

Als leidingmarkeringen zijn verwijderd of zijn verplaatst kan dit een risico zijn voor graafschade.