Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Het plaatsen van diepwortelende beplanting of bomen


Maatregelen ontwerpfase 

Juiste afstand houden volgens de CROW 280

In de CROW 280 zijn eisen opgenomen wanneer bomen in nabijheid van leidingen worden geplant. 

Overleg met netbeheerder

Wanneer van deze waarden afgeweken wordt, dienen er maatregelen te worden getroffen in afstemming met de netbeheerder. Zorg als initiatiefnemer voor voldoende tijd en budget voor de grondroerder om de maatregelen uit te voeren. 

Maatregelen werkvoorbereidingsfase


Maatregelen omzetten naar werkinstructies.

Voorbeelden van werkinstructies:

 • Zorg dat de afstand van bomen of struiken, inclusief wortels, kabels en/of leidingen voldoende groot is zodat daar geen schade aan kan ontstaan. Zie de CROW publicatie 280: “Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen”.
 • Voorbeelden van maatregelen als de afstand niet kan worden aan gehouden:
  • Damwand;
  • Wortelwerende of wortelgeleidende schermen;
  • Toepassen van een voldoende diepliggende mantelbuis;
  • Gebruik maken van een raketpersing.



Veilig graven

 • Wat ga ik doen Groenwerk
 • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch zuigen

Toelichting risico

Het plaatsen van diep wortelende beplanting of bomen kan schade aanrichten aan kabels en leidingen.

Voorbeelden zijn:

 • Het omwaaien van een boom kan onderliggende kabel of leiding beschadigen
 • Wortelgroei beschadigt  kabel of leiding
 • Kabels en leidingen zijn niet bereikbaar voor onderhoud
 • Graafschade bij het planten van bomen