Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Het aanbrengen van een gesloten verharding


Maatregelen ontwerpfase 

Overleg met wegbeheerder 

Overleg met de wegbeheerder of er een alternatief is voor de gesloten verharding.

Overleg over de bereikbaarheid van kabels en leidingen o.a. door maatregelen op te nemen zodat spindels bereikbaar blijven door bijvoorbeeld het plaatsen van putten/potten/inspectieputten. 

Opbouw van de weg zodanig dat kabels en leidingen niet in de funderingslaag terecht komen.

Vooroverleg met de netbeheerder

Overleg met de netbeheerder van kabels en leidingen welke onder de verharding komen te zitten om knooppunten en belangrijke ondergrondse voorzieningen buiten de gesloten verharding te positioneren.

Zittings- en/of sterkteberekening conform de NEN 3650 uitvoeren.

Bij het aanbrengen van een gesloten verharding boven een leiding moet in overleg met de netbeheerder een zettings- en/of sterkteberekening conform de NEN 3650 worden uitgevoerd.

(Reserve) mantelbuizen opnemen

In overleg met netbeheerder en wegbeheerder (reserve) mantelbuizen opnemen.

Maatregelen werkvoorbereidingsfase

KLIC coördinator aanstellen

Bij grotere, langer lopende projecten, verdient het de aanbeveling een KLIC coördinator aan te stellen. Hiermee kunnen plan- en uitvoeringstechnische problemen worden voorkomen.

Maatregelen uitwerken in werkinstructies zoals,

  • Markeren spindels en toegangsschachten; 
  • Bereikbaar houden van brandkranen tijdens en na de werkzaamheden;
  • Funderingslaag/cunet vrij van kabels en leidingen houden;
  • Gebruik van de juiste mantelbuis.

Veilig graven

  • Wat ga ik doen Verhardingswerk
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch overig, Mechanisch trillingsarm, Handmatig anders dan met de schep

Toelichting risico

Het aanbrengen van een gesloten verharding kan leiden tot schade aan kabels en leidingen die zich onder de gesloten verharding bevinden. 

Zo kan bij het verwijderen van de verharding makkelijker graafschade ontstaan. Of kan schade ontstaan door wisselende grondzakking.