Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Herverdeling openbare ruimte


Maatregel ontwerpfase 

Lokaliseren in de ontwerpfase

Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 


Maatregel werkvoorbereidingsfase

Lokaliseren van kabels en leidingen

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 “Lokaliseren van kabels en leidingen”. 

Lokaliseren in geval van een raketboring voor glasvezelkabels, conform RDI memo.

Let ook op voormalige watergangen. Deze kunnen gelokaliseerd worden middels scantechnieken.

Uiterlijke kenmerken

Letten op uiterlijke kenmerken van de omgeving en letten op een logische ligging van de kabel en / of leiding.Veilig graven

  • Wat ga ik doen Groenwerk, Grondwerk overig, Sloopwerk, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Huisaansluitingen
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Handmatig anders dan met de schep

Toelichting risico

Dit risico kan zich voordoen wanneer perceelgrenzen zijn aangepast waardoor kabels en leidingen zich niet meer in de openbare ruimte bevinden. De graafploeg neemt onterecht aan dat er geen kruisende leidingen in een tuin bevinden.

Een andere situatie is waar door aanpassing van de openbare ruimte kabels en leidingen tijdelijk over een ander tracé gelegd moeten worden. 

Foto: Sjaak Jansens, project Oranje loper Amsterdam. Tijdelijke brug voor kabels en leidingen.