Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Grondverschuiving / verzakking


Maatregelen ontwerpfase 

Risico inschatting op basis van de bodemgesteldheid

Risico inschatting op basis van de bodemgesteldheid, grondwaterstand en het freatisch vlak. Maatregelen opstellen op basis van de risico inschatting.

Tijd en budget

Tijd en budget beschikbaar stellen voor extra werkzaamheden voor grondroerder ter voorkoming van grondverschuiving / verzakking.

Vooroverleg met de grondroerder (indien bekend)

In vooroverleg met de grondroerder doornemen welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de risico's en deze opnemen in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld om de juiste maatregelen uit te voeren.

Vooroverleg met de netbeheerder

Vooroverleg met de netbeheerder van de andere kabels en leidingen om te bespreken welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade aan hun kabels en leidingen te voorkomen. 


Maatregel werkvoorbereidingsfase

Maatregelen om grondverschuiving / verzakking te voorkomen opnemen in een werkinstructie

Maatregelen om grondverschuiving / verzakking te voorkomen en te zorgen voor een stabiele ligging van de aanwezige kabels en leidingen, zoals:

  • damwand,
  • verloren bekisting,  
  • gebruik van balken of spanbanden,
  • verplaatsen/verleggen,
  • Voorbelasting gefaseerd aanbrengen volgens berekening. 

Waar nodig om extra uitleg vragen aan de netbeheerder die eigenaar is van de kabels en leidingen. 


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Sloopwerk, Funderingswerkzaamheden, Waterbuffer werkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig

Toelichting risico

Risico grondverschuiving kan optreden als er door graafwerkzaamheden materialen of grond in beweging wordt gezet waardoor verderop liggende kabels en leidingen beschadigd worden. 

Bijvoorbeeld in geval van voorbelasting.