Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Grondsoort of stabilisatielaag bemoeilijkt ontgraven


Maatregel ontwerpfase 

Risico inschatting op basis van de bodemgesteldheid, grondwaterstand en het freatisch vlak

Naar aanleiding van de bodemstabiliteit/gesteldheid en de risico's de uitvoeringswijze en andere  maatregelen bepalen. Bijvoorbeeld zuigen of bevriezen van de bodem of grondverbetering toepassen. 

In geval van een te hoge grondwaterstand, voer overleg met de grondroerder (bemaler) wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld retourbemaling.


Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Maatregelen toepassen op basis van bodemgesteldheid. Zoals:

  • Gebruik van een grondzuiger
  • Bevriezen van de bodem
  • Grondverbetering toepassen


Bij afwijkingen contact met opdrachtgever voor overleg over voldoende tijd en budget. 

Link: Basisregistratie ondergrond voor diverse bodemgegevens: Home - Basisregistratieondergrond

 

Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Sloopwerk, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig

Toelichting risico

De grondsoort of stabilisatielaag bemoeilijkt het ontgraven waardoor schade ontstaat. Er is zogenaamd een storende laag voor wat betreft de graafwerkzaamheden. 


Foto: Peter van Daalen