Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Glasvezel met ondiepe ligging


Maatregelen ontwerpfase 

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande kabels en leidingen kunnen ontstaan. 

Pas het stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemers en / of ontwerpers toe, waarbij je - indien van toepassing - met de netbeheerder van de glasvezel bespreekt welke maatregelen nodig zijn om de glasvezel niet te beschadigen. Zoals  ontgraven middels zuigen of aanleggen middels sleufloze techniek. 

Sommige netbeheerders gebruiken in de KLIC een symbool voor glasvezel op ondiepe ligging. Wees daar alert op.  

Zorg voor voldoende tijd en budget voor lokaliseren door grondroerder om schade te voorkomen.


Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Let in de KLIC-melding op het symbool dat sommige netbeheerders gebruiken voor glasvezel op ondiepe ligging. 

Onder andere KPN gebruikt dit symbool. Lokaliseer deze kabels om schade te voorkomen.

Noodzakelijke maatregelen uitwerken naar werkinstructies.

Noodzakelijke maatregelen uitwerken naar werkinstructies. Zoals:

  • Proefsleuven maken in de uitvoeringsfase op locaties nabij huisaansluitingen (indien inzichtelijk). Indien niet inzichtelijk, graaf een proefsleuf langs één of meerdere gevels om inzicht te krijgen in de huisaansluitingen.
  • Geef instructie hoe een afwijkende ligging te melden bij het kadaster. Zie hiervoor de maatregelen bij het risico "Afwijkende situatie".
  • Aangepaste ontgravingsmethode op nader te omschrijven locatie.

Toolbox geven voorafgaand aan werkzaamheden, zoals deze toolbox samengesteld door Enexis.

Werkmethode aanpassen op basis van "Grondroeren nabij kabels en leidingen".

Lokaliseer door middel van proefsleuven voordat je met de graafwerkzaamheden begint en werk tijdens het uitvoeren van de mechanische graafactiviteiten altijd met een voorsteken zoals bedoeld in CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 4 “ Grondroeren nabij kabels en leidingen”.  

Lees de informatie van de netbeheerders over veilig graven bij de aanleg van glasvezelnetten.

Voor een overzicht van alle documenten van Netbeheer Nederland over veilig graven, klik hierVeilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Onderzoeken in de bodem, Verhardingswerk, Sloopwerk, Proefsleuven graven, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden, Palen slaan / Sonderen / Aarding slaan
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Gebruik explosieven, Mechanisch borstelen, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm, Sleufloos gestuurde boring, Sleufloos ongestuurde boring, Handmatig anders dan met de schep

Toelichting risico

In het tracé bevindt zich een glasvezelnetwerk met ondiepe ligging, bijvoorbeeld op 30 cm. Glasvezel is een kwetsbare kabel. Ook is glasvezel een flexibele kabel, waardoor leggen en liggen niet altijd overeenkomt.