Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Doorhanging


Maatregelen ontwerpfase 

Risico inschatting

Risico inschatting op basis van de bodemgesteldheid en breedte van de sleuf.

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande kabels en leidingen kunnen ontstaan. 

Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper.


Vooroverleg met de grondroerder (indien bekend)

In vooroverleg met de grondroerder doornemen welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de risico's en deze opnemen in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld om de juiste maatregelen uit te voeren. 


Vooroverleg met de netbeheerder

In vooroverleg met de netbeheerder van de doorhangende kabels en leidingen doornemen welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade te voorkomen aan hun kabels en leidingen en deze maatregelen opnemen in de voorcalculatie, zodat tijd en budget beschikbaar wordt gesteld aan de grondroerder om de juiste maatregelen uit te voeren.


Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Lokaliseren van kabels en leidingen

Lokaliseren conform CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 3 "Lokaliseren van kabels en leidingen".


Maatregelen ter voorkoming van doorhangende kabels en leidingen

Maatregelen ter voorkoming van doorhangende kabels en leidingen opnemen in de werkinstructie: Ondersteunen van leidingen, spalken van leidingen. Let op instructies van netbeheerder. 

Zie Wibon adviesblad van Netbeheer Nederland


Werkmethode aanpassen op basis van "Grondroeren nabij kabels en leidingen"

Werkmethode aanpassen zoals bedoeld in CROW 500, Kennisdeel, paragraaf 4 “Grondroeren nabij kabels en leidingen”.


Veilig graven

  • Wat ga ik doen Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Rioolwerkzaamheden, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig

Toelichting risico

Risico doorhanging kan optreden als er sprake is van een brede sleuf/overspanning of vrij hangende kabels en leidingen in bochten. Risico van doorhanging is dat de kabel en / of leiding kan breken of zodanig kan beschadigen dat deze vervangen moet worden.