Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Boomwortels nabij kabels en leidingen


Maatregelen ontwerpfase 

Bomen in beeld

Geef in je ontwerp aan waar de bomen staan en waar, bij de uitvoering van het ontwerp, het risico zich voordoet. 

Vooroverleg met de boombeheerder (meestal gemeente of provincie)

Vaak verloopt vooroverleg met de gemeente al bij het vergunningentraject waar de gemeente de vergunningaanvraag afstemt met hun bomenbeheerder.


Maatregel werkvoorbereidingsfase

Lokaliseren

Lokaliseer alle kabels en leidingen op de plaatsen waar is aangegeven dat zij tussen de boomwortels kunnen liggen.


Bonus informatie

De CROW heeft een aparte publicatie (publicatie 280) over het "Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen”. (abonnement noodzakelijk)

Wellicht vind je het interessant om te lezen welke maatregelen getroffen kunnen worden om boomwortels te beschermen in het handboek bomen

Veilig graven

  • Wat ga ik doen Bodemsanering, Cultuurtechnische verbetering, Groenwerk, Grondwerk overig, Grondwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden, Grondwerk t.b.v. wegen, Rioolwerkzaamheden, Sloopwerk, Kabel en leidingwerk incl mantelbuis, Funderingswerkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig, Mechanisch zuigen, Mechanisch trillingsarm, Handmatig anders dan met de schep

Toelichting risico

Boomwortels kunnen rondom kabels en leidingen zijn gegroeid.

  • Kabels en leidingen kunnen daardoor anders liggen dan verwacht.
  • Kabels en leidingen kunnen moeilijk te onderscheiden zijn van boomwortels.
  • Door trek- of drukkrachten uit te oefenen op boomwortels met een graafmachine kunnen verstrikte kabels en leidingen kapot getrokken worden.