Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Baggeren of spudpalen plaatsen nabij zinkers


Maatregelen ontwerpfase 

Voorzorgsmaatregelen 

Bepaal aan de hand van de KLIC-informatie waar de zinker (in dit geval een kabel of leiding van een nutspartij) of duiker is gelegd. In veel gevallen is de zinker gemarkeerd met zinkerborden. 

Lees het hele Wibon adviesblad van Netbeheer Nederland

Gebiedsinformatie

Vraag informatie (profiel) op bij de netbeheerder over kruisingen van waterwegen en in- en uitttredepunt. 

Voor als lokaliseren in de ontwerpfase van toepassing is, kan de zinker worden gelokaliseerd bijvoorbeeld middels gyroscoop meting. Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 

Maatregelen werkvoorbereidingsfase 

Noodzakelijke maatregelen uitwerken naar werkinstructies.

Voorbeelden van werkinstructies:

  • Het is niet toegestaan om binnen [met de netbeheerder afgesproken afstand] van de leiding te baggeren of spudpalen te plaatsen.
  • Lokaliseren van de zinker middels bijvoorbeeld gyroscoop meting.Veilig graven

  • Wat ga ik doen Funderingswerkzaamheden, Baggerwerkzaamheden, Palen slaan / Sonderen / Aarding slaan
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch overig, Mechanisch spuiten, Mechanisch trillingsarm

Toelichting risico

Bij het baggeren of het plaatsen van spudpalen nabij aanwezige zinkers van nutspartijen of nabij duikers is een risico dat de zinkers of duikers:

  • Beschadigd raken
  • Vervormen
  • Verschuiven
  • Los komen uit de ondergrond

Dit risico is ook van belang bij het plaatsen van tijdelijke spudpalen die worden gebruikt bij baggeren of andere werkzaamheden vanaf het water.