Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Activiteiten met springstoffen


Maatregelen in de ontwerpfase 

Activiteiten met springstoffen in de nabijheid van de leidingen mogen alleen na schriftelijke toestemming van de netbeheerder worden uitgevoerd.

Activiteiten met springstoffen in de nabijheid van de leidingen mogen alleen na schriftelijke toestemming van de netbeheerder worden uitgevoerd.


Lokaliseren in de ontwerpfase

Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 


Werkvoorbereidingsfase

Risico in detail kaart in beeld brengen

In kaart (detail) brengen van de grootte van de trillingen ten opzichte van de situatie en omzetten naar maatregelen in overleg met de eigenaar van de infra. 

 

Veilig graven

  • Wat ga ik doen Groenwerk, Onderzoeken in de bodem
  • Hoe ga ik het doen Gebruik explosieven

Toelichting risico

Activiteiten met springstoffen