Terug naar Risico's en maatregelenhulp CROW 500

Aanleg van sloten, waterlopen en overige waterpartijen


Maatregelen ontwerpfase 

In kaart brengen op welke plaatsen conflicten tussen het ontwerp en bestaande kabels en leidingen kunnen ontstaan.

Let in het bijzonder op de locatie van de beschoeingspalen ten opzichte van de kabels en leidingen. Mogelijkheden zijn om de palen korter te maken of op bepaalden afstanden te plaatsen. 

Zie stappenplan toepassing CROW 500 voor initiatiefnemer en / of ontwerper.

Lokaliseren in de ontwerpfase

Lokaliseren in de ontwerpfase is van toepassing als er bij de ontwerper op basis van de risico inventarisatie twijfel bestaat over de maakbaarheid van het ontwerp met betrekking tot het voorkomen van graafschade. De ontwerper beslist op basis van de risico inventarisatie wat er in de ontwerpfase wordt gelokaliseerd. 

Maatregelen opleggen om kabels en leidingen te beschermen

Bij aanleg van sloten en overige waterpartijen kan ervoor worden gekozen om bescherming aan te brengen bij liggende kabels en leidingen, zodat deze beschermd worden bij toekomstige graafwerkzaamheden.Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Noodzakelijke maatregelen uitwerken naar werkinstructies.

Voorbeelden van werkinstructies:

  • Bij het verdiepen van sloten, waterlopen en overige waterpartijen zoals waterbergingen en vijvers moet een dekking van minimaal 1 meter tussen de bodem en bovenkant leiding worden aangehouden. 
  • Het opschonen van sloten, waterlopen en overige waterpartijen zoals waterbergingen en vijvers mag nooit dieper worden uitgevoerd dan het oorspronkelijke ontwerp van die waterlopen.

Let op: afstanden kunnen per situatie afwijken. De hier genoemde afstanden zijn geen wettelijk vast gestelde afstanden in WIBON of CROW 500.  

 

Veilig graven

  • Wat ga ik doen Cultuurtechnische verbetering, Grondwerk overig, Baggerwerkzaamheden, Waterbuffer werkzaamheden
  • Hoe ga ik het doen Mechanisch graven, Mechanisch overig

Toelichting risico

Aanleg van sloten, waterlopen en overige waterpartijen. Inclusief het aanbrengen van beschoeingspalen.