Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Rudi Zoet

Positie: TOEHOORDER
Mijn organisatie: COB
Specialisme: Platformcoördinator kabels en leidingen
Website: COB.nl

Over COB

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Wij vertegenwoordigen niet één partij of brancheorganisatie, juist niet. We werken gezamenlijk met alle stakeholders aan vraagstukken. De organisatie zelf is klein en het netwerk groot: de kennisontwikkeling vindt altijd plaats in gezamenlijkheid, want alleen door samen te werken kunnen we de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik versterken.

Samenwerking met KLO

Wij zijn een kennisinstituut en trekken graag op met het KLO en alle partijen in de graafketen om samen graafschade te voorkomen. Dat doen we op verschillende manieren. In het project Samen zonder schade hebben we met het KLO samengewerkt en ook bij het ontwikkelen van de serious game.


Rudi Zoet