Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Matthijs Eisses

Mijn organisatie: Geonius
Ik vertegenwoordig: VOTB

Over de VOTB

De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) is opgericht op 19 april 1977 als brancheorganisatie van bedrijven met werkzaamheden op het gebied van de geotechniek, waarbij het geotechnisch bodemonderzoek centraal staat. De vereniging promoot het belang van goed technisch bodemonderzoek en zet zich in voor het gemeenschappelijke belang van de ongeveer 35 leden. Binnen de VOTB wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld.

Over Geonius

Geonius is een interdisciplinaire dienstverlener op het gebied van ingenieursdiensten en veldonderzoek met brede expertise binnen de GWW- en bouwsector. Werkvelden bestaan uit onder andere uit infra, geotechniek, milieukunde, landmeten, archeologie, ruimtelijke ontwikkeling en ecologie. Als organisatie dragen wij bij aan het voorkomen van kabel- en leidingschade o.a. door gerichte projectinstructies, toolboxen, op de hoogte blijven van wet- en regelgeving (zoals WIBON en CROW500), ons interne VIP-beleid (Veiligheid Is Prioriteit) en deelname aan het KLO. 

Motivatie voor deelname aan het KLO

Mijn ervaring is dat de meerderheid van de schades in onze branche bij huisaansluitingen ontstaan, of kabels en leidingen die dieper liggen dan een proefsleuf gegraven kan worden. Daarom maak ik mij hard voor betere en betrouwbare informatievoorziening omtrent huisaansluitingen en introductie van Z-coördinaat bij klic-meldingen. Hiermee kan veel schade worden voorkomen, het uiteindelijke doel van het KLO.

Mattijs Eisses