Terug naar Deelnemers aan het Kabel en Leiding Overleg

Jos Lemmens

Mijn organisatie: Enexis
Ik vertegenwoordig: Netbeheer Nederland
Specialisme: Mijn focus ligt op de ondergrond in de ruimste zin van het woord.

Enexis Netbeheer

Wij zijn 1 van de 6 regionale netbeheerders in Nederland. Onze belangrijkste taak is het aanleggen en onderhouden van het gas- en elektriciteitsnet en het transporteren van energie. Zo’n 4.700 Enexis-medewerkers zijn elke dag aan het werk om te zorgen voor betrouwbare gas- en elektriciteitsnetten. We willen onze energievoorziening veilig en betaalbaar houden voor iedereen. Nu en in de toekomst.

In het verzorgingsgebied van Enexis Netbeheer zijn ruim 2,3 miljoen huishoudens en bedrijven aangesloten op het gasnet. En 2,9 miljoen op het elektriciteitsnet, wij beheren hiervoor 46.000 km gasleiding en 144.000 km elektriciteitskabel.

De komende decennia zorgt de Energietransitie voor grote veranderingen in ons energiesysteem. Het energiesysteem wordt steeds complexer. Als Enexis geven we graag proactief richting aan het energiesysteem. Zodat we het haalbaar en betaalbaar houden.

Focus op de ondergrond

Ik ben Senior Risico Manager op de afdeling Asset Management. Mijn focus ligt op de ondergrond in de ruimste zin van het woord. Je kunt daarbij denken aan het maken van afspraken met overheden over het gebruik van de ondergrond. Meedenken over Verordeningen ondergrondse infrastructuur, Verlegregelingen, beheren van onze ligrechten. Maar zeker ook KlIC, CROW500, WIBON, aankoop/gebruik/beheer ondergronden voor onze assets en de preventie van graafschade. 

Voor graafschadepreventie heeft Enexis ook een aparte afdeling met 15 professionals. Binnen de koepel van Netbeheer Nederland neem ik deel aan diverse werkgroepen.

Netbeheer Nederland

Als gezamenlijke energienetbeheerders (verenigd in Netbeheer Nederland) staan we voor het beheer van het huidige energienetwerk én voor het (mede)ontwerpen, het bouwen en het beheer van het integraal energiesysteem van de toekomst, waarbij niet alleen vitale infrastructuur maar ook energiedata een deel zijn van dat systeem. We behartigen daarin het publieke belang waarbij de systeemgebruikers (klanten en markten) en (het goed functioneren van) de energiemarkt centraal staan. Al onze activiteiten voeren we uit vanuit het publieke belang van een goed werkend - dat wil zeggen betrouwbaar, betaalbaar, veilig en toegankelijk - integraal energiesysteem.