Graafketen CROW 500¬†Proof   Meer informatie

C5P programma

Om alle partijen in de graafketen te ondersteunen met de implementatie van de CROW 500 is het KLO gestart met het programma C5P. Het gezamenlijk doel is voorkomen van alle vermijdbare graafschadesToezichthouder Agentschap Telecom heeft de graafsector tot 1 januari 2022 de tijd gegeven om de richtlijn CROW 500 te implementeren, waarna ze de handhaving zullen uitbreiden. Doe jij ook mee? 

Voor en door de graafketen

Om alle partijen in de graafketen hierbij te ondersteunen is het KLO begin 2020 gestart met het programma C5P programma. C5P staat voor graafketen Nederland CROW 500 proof. Met dit programma zet de graafketen in op een CROW 500 compliant graafketen met steun van de wetgever en de toezichthouder. Het gezamenlijk doel is voorkomen van alle vermijdbare graafschades. Effectief en efficiënt delen van informatie kan alleen nog digitaal, deze keuze was niet moeilijk. De graafketen is zo voorbereid om de uitdagingen van de energietransitie, klimaatadaptie en 5G, zorgvuldig uit te voeren. 

Webinar C5P voor gemeentes

Webinar C5P voor netbeheerders

Webinar C5P voor grondroerders

 

C5P doelen

1. Het bereiken van samenwerking in de graafketen tussen de key-players in het werkveld, de engineers, werkvoorbereiders en uitvoerenden.

2. De doelgroep; informeren, ondersteunen en verkrijgen van draagvlak en commitment.  

3. Het bieden van een praktisch digitaal hulpmiddel om met de graafketenpartners aantoonbaar invulling te kunnen geven aan de richtlijn.

 

C5P expertteam

In het expertteam van C5P delen de experts wekelijks hun kennis en ervaringen en werken continu aan het verbeteren van het proces en de C5P app. Dankzij de praktische insteek en werkwijze is in gezamenlijkheid de C5P app ontwikkeld, getest en steeds verder verbeterd. De C5P app is dus veel meer dan de CROW 500. Het bevat ook de kennis en ervaring van de betrokken experts. 

Op dit moment zijn er meer dan 30 experts betrokken vanuit verschillende partijen.

 

C5P app

Een van de kernpunten van het C5P programma is om de C5P app te realiseren. De C5P app wordt ontwikkeld samen met de graafketen. Alle partijen in de graafketen zijn betrokken; beheerders openbare ruimte, grondroerders en netbeheerders. Dus echt voor en door de graafketen. Kennis en ervaring worden hiermee optimaal ingezet en behouden binnen de graafketen, nu en in de toekomst. Het programma draagt in belangrijke mate bij aan meer transparantie en onderling begrip in de graafketen van project initiatie tot project evaluatie. 

Naar C5P app

 

Doe ook mee !

De C5P app wordt ingezet op lopende infra-projecten van diverse omvang. Het continu verder verbeteren van de applicatie heeft de focus. Boven aan het lijstje staat dat de app gebruikers helpt om makkelijker samen te werken en samen te voldoen aan de CROW 500. 

Neem contact op met Rene Frinks om mee te doen of voor meer informatie. 

Neem contact op 

 

Waarom C5P programma ?

Graafschades blijven te hoog

De graafschade is te hoog en het lukt ons niet om deze graafschade verder te reduceren. De kosten en de gevolgen en risico’s zijn te hoog.

  • Directe kosten ruim € 33.000.000,=

  • Gevolgschade, meer dan € 250.000.000,=

  • Imagoschade

  • Maatschappelijke overlast, geen drinkwater, verwarming, elektriciteit, internet, ……

  • Letsel, overlijden

Om dit inzichtelijk te maken voor de keten publiceert Agentschap telecom elk jaar de nieuwe cijfers.

Naar cijfers

 

WIBON: wet op informatie-uitwisseling

De Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) heeft als doel schades aan kabels en leidingen in de ondergrond door graafwerkzaamheden te voorkomen, waardoor de levering van essentiële diensten niet wordt verstoord, graafteams veilig kunnen werken en de veiligheid van de leefomgeving toeneemt.

Bij de totstandkoming van de wet is door de graafketen (grondroerders, netbeheerders en initiatiefnemers) met de verantwoordelijke minister afgesproken dat de graafketen zelf in de gelegenheid moet worden gesteld het maatschappelijk probleem van graafschades op te lossen. In de wet is daarom ruimte geboden om als graafsector het zorgvuldig graafproces (zorgvuldig opdrachtgeven/ zorgvuldig graven) zelf nader in te vullen en te implementeren. De graafsector, vertegenwoordigd door het Kabel- en Leiding Overleg (KLO), heeft in 2016 de richtlijn CROW 500 opgesteld als invulling van het zorgvuldig graafproces.

Naar wet & regelgeving 

 

CROW 500: richtlijn zorgvuldig graven

De CROW 500 regelgeving benadrukt dat het voorkomen van graafschade de verantwoordelijkheid is van de gehele keten en niet zoals in het verleden voornamelijk rust op de schouders van de grondroerders. Netbeheerders zullen ook verantwoordelijkheid moeten nemen in de rol als initiatiefnemer/ opdrachtgever, ontwerper en grondroerder voor graafwerkzaamheden. Dit kan een wezenlijke verschuiving zijn die aanpassing van proces, capaciteit, budget en instructie vraagt.

Alle bedrijven moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden en verplichtingen in het graafproces. De betrokkenen in het graafproces mogen niet terughoudend zijn de directe opdrachtgever in het proces voor te lichten dan wel aan te spreken als zaken niet conform de voorschriften van de CROW 500 op orde blijken te zijn. Dit is essentieel als we verder willen komen, er mogen geen blokkades zijn. De opdrachtgever heeft hier een verplichting. Dit vraagt instructie, cultuurverandering en daadkracht.

Voor beheerders openbare ruimte (o.a. gemeenten, provincies, waterschappen) is het van belang dat regie in de ondergrond wordt genomen. Dit betekent regie bij tracé bepaling in openbare ruimte en toezicht op de uitvoering. Het gaat hierbij voornamelijk om positionering van ondergrondse infra volgens de geldende normen en afspraken, maar ook voldoende ruimte te creëren voor ondergrondse infra bij nieuwe aanleg.

De implementatie van de CROW 500 gaat leiden tot het beter delen van informatie in de graafketen. 

 

Implementatie – deadline 1/1/2022

Ondanks dat de CROW 500 al vanaf 1 januari 2017 van kracht is, wordt deze veelal niet gevolgd door onbekendheid en onvoldoende aandacht en instructie. Het aantal graafschades neemt relatief gezien dan ook onvoldoende af en nam in 2018 zelfs toe als naar de totaalcijfers wordt gekeken. Voor KLO is dit reden geweest om op 13 november 2019 een seminar te organiseren voor de managers/ bestuurders van partijen in de graafketen. Alle aanwezigen hebben het belang van de CROW 500 en veilig werken binnen de graafketen onderschreven en expliciet aangegeven dat de graafketen er nu werk van moet gaan maken. Agentschap Telecom heeft op dit seminar aangegeven dat het vertrouwen in het zelf oplossende vermogen van de graafketen nog steeds aanwezig is, maar dat het geduld voor de graafketen op begint te raken. De deadline om als graafketen te voldoen aan de CROW 500 is gesteld op 1 januari 2022. Gezamenlijk doel is het voorkomen van alle vermijdbare graafschade.

Maar er moet wel haast worden gemaakt met de implementatie van de richtlijn. Agentschap Telecom, de toezichthouder op de wet, heeft de sector daarvoor tot 1 januari 2022 de tijd gegeven.

De C5P app maakt het makkelijk om aan de CROW 500 te voldoen

Naar C5P app