Terug naar Nieuws

Webinar RDI/KLO/GPKL voor gemeenten

09-10-2023 09:10
Nieuwsbericht

Webinar veilig graven voor gemeenten

"Hoe wordt de gemeente een goede opdrachtgever voor graafwerk?"

 Volgens de RDI (voormalig Agentschap Telecom), het KLO en het GPKL nemen veel gemeenten nog onvoldoende hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever voor graafwerkzaamheden. Gemeenten kunnen én moeten veel meer doen om het aantal graafschades in hun gemeente terug te dringen.  

Steeds meer graafschade

Het aantal schades bij graafwerkzaamheden stijgt. Dat is een grote zorg, want daarmee neemt ook het risico op ernstige ongelukken toe, daalt de veiligheid van de leefomgeving en wordt de leveringszekerheid aangetast. Het aantal graafschades steeg vorig jaar naar 46.799. De herstelkosten bedroegen 38 miljoen euro, en de indirecte kosten door letsel en overlast, zijn daar een veelvoud van. 

Kennis

Waarom gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor dit onderwerp is niet duidelijk. Het kan zijn dat de juiste mensen binnen een gemeenten onvoldoende kennis hebben van de wet- en regelgeving (WIBON en CROW 500). Als begrippen als risico-inventarisatie en maatregelenplan onbekend zijn, dan is het kennisniveau over het zorgvuldig graafproces in ieder geval onvoldoende. 

Onmisbaar

Gemeenten spelen een onmisbare rol bij het terugdringen van graafschades binnen en buiten de bebouwde kom. In een half uur praten de RDI, het KLO en het GPKL u hierover bij.

U krijgt antwoord op vragen als:

  • Welke rollen speelt de gemeente in het voorkomen van graafschades?
  • Wat zegt de wet WIBON? Wat houdt de richtlijn CROW 500 in?
  • Hoe voert u regie over de werkzaamheden binnen de gemeentegrenzen?
  • Welke hulpmiddelen zijn er voor u?

Sprekers

  • Berry Kok, GPKL / KLO
  • Dick Broekhuizen, RDI

Datum en tijdstip

Dit webinar heeft al plaatsgevonden en is terug te kijken:

Terugkijken webinar voor gemeenten 

 

Aanmelden voor het webinar

Donderdag 2 november, van 9.00 tot 9:30 en van 9.30 tot 10.00 uur