Terug naar Nieuws

Schadevrij graven: uitleg over CROW500 en praktische tips

01-07-2020 15:55
Nieuwsbericht

Vanuit Agentschap Telecom hebben bedrijven een brief ontvangen over het (niet) afhandelen van een Eis Voorzorgmaatregel. Een Eis Voorzorgmaatregel moet altijd met de desbetreffende netbeheerder worden afgehandeld. De afspraken en afhandeling moeten schriftelijk door zowel de grondroerder als de netbeheerder administratief worden vastgelegd. Dit geldt ook als het gaat om een herhaalde graafmelding.

 

Schade-risico-inschatting

In de onderzoeksfase en met contact met de netbeheerders moet een risico inschatting gemaakt worden op het vlak van de aanwezige netten. Een nieuw (extra) hulpmiddel hierbij is de 'WIBON risicokaart'-app, voor meer informatie hierover lees het artikel hieronder. Een andere bron van informatie is het gesprek met de netbeheerder. Daar kunnen termen gebruikt worden als 'inferieure kwaliteit', 'gedateerd' of 'slecht'. Zulke termen bieden in de voorbereiding aanleiding om in gesprek te gaan met de netbeheerder. Daarnaast kan het zijn dat er geen (extra) risico is gesignaleerd op de aanwezige netten, echter in de praktijk treden schades op, op een zelfde soort net. Ga dan als uitvoerende partij zo snel mogelijk met de desbetreffende netbeheerder in gesprek vanuit verwachtingsmanagement. Betrek bij deze gesprekken ook de initiatiefnemer.

 

Schade–aansprakelijkheid

 Een grondroerder wordt aansprakelijk gesteld voor een schade terwijl op de desbetreffende locatie geen werkzaamheden door deze zijn uitgevoerd. Vraag dan altijd om aan te tonen dat de desbetreffende schade verwijtbaar is.

 

Schade–afhandeling

Binnen KLO is er een werkgroep gestart om afspraken te maken over de afhandeling van schade. Het doel is om tussen netbeheerder en grondroerder randvoorwaarden op te stellen waarbij een schade tussen netbeheerder en grondroerder wordt afgehandeld en niet wordt afgehandeld door verzekeringspartijen. Als netbeheerders nemen Stedin, KPN en Enexis hieraan deel, vanuit de grondroerders Cumela, MKBInfra, Techniek Nederland en Bouwend Nederland.

 

WIBON risicokaart-app

Agentschap Telecom ontwikkelde de  WIBON risicokaart'-app. De app  biedt op laptop, tablet en telefoon een volledig overzicht van de gemelde graafschades van de afgelopen drie jaar. Hierdoor is voor iedere betrokkene in de graafketen altijd inzichtelijk waar verhoogde graafrisico’s kunnen zijn. Met dat inzicht kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de kans op graafschade te verkleinen. Bijvoorbeeld door eerder in gesprek te gaan met een netbeheerder over risico’s ter plekke en op basis daarvan te kiezen voor een alternatieve graafmethode.

In de eerste versie van de app ziet de gebruiker informatie over de locatie, het soort net dat geraakt is en de oorzaak van de graafschade zoals die door de netbeheerder is aangegeven. Dit geeft de opdrachtgever (initiatiefnemer) een goede indicatie over eventuele risico's. En de grondroerder gebruikt de informatie om een goede werkinstructie aan het graafteam te geven. De app zal met de sector en KLO op basis van ervaringen worden doorontwikkeld.

Lees hier het hele artikel 'Veilig graven met de 'WIBON risicokaart'-app' in magazine 1 'Ontwikkelingen in de ether' van Agentschap Telecom onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

Contact

Heb je suggesties ter verbetering van de 'WIBON risicokaart'-app? Heeft u vragen over de WIBON, CROW500, KLO of werkgroep Grondroerders? Neem contact op! Daarnaast nodigen wij je uit om via die link jouw ervaringen te delen over de EV-afhandeling.