Terug naar Nieuws

Professioneel account voor KLIC-melding

06-11-2019 10:34
Verhalen uit de keten

Of je nu gaat graven met een machine of een damwand in de grond wilt slaan. Bij alles wat mechanisch in de grond gebeurt, is een KLIC-melding bij het Kadaster verplicht. Professionele grondroerders kunnen hiervoor een account aanvragen. Michiel Wolters van het Kadaster vertelt er meer over.


‘We hebben als Kadaster met verschillende doelgroepen te maken. Opdrachtgevers, netbeheerders, particulieren die gaan graven en professionele grondroerders. Partijen die beroepsmatig graven, kunnen zelf een account bij ons aanvragen om eenvoudig KLIC-meldingen te doen.’ Meer informatie over het aanvragen of wijzigen van een account en het aanmeldingsformulier kun je vinden op de website van het Kadaster. Bij onduidelijkheden of vragen kan het klantcontactcentrum KLIC je verder helpen.


Melding doen

Wolters legt uit hoe je een melding kunt doen: ‘Je logt in met je inlogcode en wachtwoord en voert de KLIC-melding digitaal in. Je melding gaat het systeem in en je krijgt binnen een kwartier een mailbericht met een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat een overzicht van de netbeheerders die de informatie gaan verstrekken. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen ontvang je  vervolgens de levering.’ Met levering bedoelt Wolters alle relevante informatie over de ligging van kabels en leidingen. Dat zit vervat in een download-link in de betreffende mail.


Vector

Wolters vervolgt: ‘Als je daarop klikt, kun je het zipbestand downloaden en met een viewer openen. Op dit moment (2019) ontvang je zowel een rasterplaatje als vectorinformatie. Op korte termijn zal dat alleen vectorinformatie zijn.’ Een vector is digitale data waarbij je computer of tablet met een viewer weer lijnen kan maken. Als je inzoomt bij een rasterplaatje, wordt het onscherp. Een vector blijft volgens Wolters haarscherp.

‘Een ander voordeel van vector voor professionele grondroerders is dat zij hun eigen tekeningen en de vector van de KLIC-melding kunnen combineren.’ Het laatste belangrijke voordeel dat hij wil benadrukken, is dat de vectoren veel meer informatie kunnen bevatten (attributen). ‘Aan een kabel of leiding kan nu veel meer informatie worden toegevoegd, bijvoorbeeld de diameter of het materiaal waarvan hij gemaakt is. Deze gegevens zijn voor iedere afzonderlijke vector mee te geven en via een viewer te tonen.’


Afwijkende situatie

Als de ontvangen KLIC-informatie afwijkt van wat je daadwerkelijk in de grond aantreft, ben je verplicht dit aan het Kadaster te melden. Dit heet het ‘terugmelden van een afwijkende situatie’ en het formulier hiervoor staat op de site van het Kadaster.

Het Kadaster als schakel tussen grondroerder en netbeheerder

Wolters: ‘We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe terugmeldvoorziening. We gaan eind 2019 een pilot draaien om te kijken hoe deze melding meer geautomatiseerd kan worden aangeleverd, bijvoorbeeld vanuit apps voor grondroerders. Dat komt de snelheid van melden en verwerken ten goede. ’Het Kadaster is in deze de schakel tussen de grondroerder en de netbeheerder.


Oriëntatieverzoek

Wolters wijst tot slot nog op de landelijke richtlijn CROW 500 waarbij aandacht is voor het oriëntatieverzoek dat ook via het Kadaster aangevraagd kan worden. Een opdrachtgever kijkt eerst waar kabels en leidingen liggen en doet hiervoor een oriëntatieverzoek bij het Kadaster. Zo krijg je vooraf inzicht in de aanwezige kabels en leidingen. Zo’n verzoek geeft je geen toestemming om te graven; daar heb je de genoemde KLIC-melding voor nodig. Maar je kunt het oriëntatieverzoek prima gebruiken voor het voorbereidend werk. Ook een oriëntatieverzoek kun je via je Kadaster-account doen.

Meer weten? Kijk op de site van het Kadaster.