Terug naar Nieuws

Orde in drukte van kabels

23-10-2019 21:25
Verhalen uit de keten

‘De tijd van ‘we lossen dat buiten wel op’ is voorbij: het wordt steeds drukker met kabels en leidingen in de grond. Dan moet je vooraf goed onderzoeken wat mogelijk is,’ aldus René Fronik van MKB Infra. Om veilig te graven en graafschade te voorkomen heb je als grondroerder de juiste informatie nodig.  


‘Wij willen de juiste informatie over de horizontale en verticale ligging van kabels en leidingen van het Kadaster ontvangen. Een grondroerder heeft een goede duiding nodig van waar de kabel ligt en of deze in gebruik is. Daarom kijken we door de hele keten heen wie welke rol heeft, wat de oorzaak van graafschades is en hoe we samen daarin kunnen verbeteren.’ 


Proefsleuf

Met de Klic-melding in de hand zou je moeten kunnen zien waar die kabels en leidingen liggen. Fronik vervolgt: ‘Als we gaan uitvoeren, moeten wij als grondroerder wel altijd verifiëren of we op basis van deze Klic-melding conflicten zien. Denk aan kruisingen van kabels en leidingen. Dan leggen we het ontwerp ernaast en overleggen met de opdrachtgever of het nog technisch uitvoerbaar is. Het kan best zo zijn dat we terug naar de tekentafel gaan om het ontwerp kritisch te bekijken.’


Check en Go kaart

Goede informatie voor grondroerders is belangrijk om schades en onveilige situaties te voorkomen. Fronik noemt de praktische ‘check en go’ kaart. Dit is volgens hem een handige flyer. Daarin kun je zien waar je rekening mee moet houden als je gaat roeren in de grond. De rol van verschillende partijen komen in deze handreiking naar voren.


Problemen voorkomen

Dat verschillende partijen verantwoordelijk zijn, valt ook te halen uit de CROW 500 Richtlijn Zorgvuldig Grondroeren. Zo moet de opdrachtgever in de ontwerpfase gedegen onderzoek doen of het ontwerp wel past in de bestaande infrastructuur. Bij twijfel is het de bedoeling dat de opdrachtgever contact met de netbeheerder opneemt.

‘We merken dat er steeds meer verantwoordelijkheid bij dit ontwerpproces ligt. Dat is een goede ontwikkeling.’

Gevolg kan zijn het graven van proefsleuven om goed te kijken of het ontwerp past in de bestaande omgeving. Als een grondroerder werk in opdracht krijgt, mag hij de opdrachtgever vragen naar deze informatie uit het voortraject. Fronik: ‘We merken dat er steeds meer verantwoordelijkheid bij dit ontwerpproces ligt. Dat is een goede ontwikkeling.’


Van raster naar vector

Er zijn nog tal van andere ontwikkelingen die het werk van grondroerders helpen. Fronik: ‘Per 1 november gaan we over van rasterformaat naar vectorformaat binnen de Klic-melding. Dat betekent dat netbeheerders alle kabel- en leidinginformatie digitaal gaan aanleveren bij het Kadaster. Grondroerders krijgen nog nauwkeuriger gegevens over de juiste ligging van kabels en leidingen. In de overgangsfase heb je altijd dat bepaalde kabels en leidingen nog niet goed verwerkt zijn, bijvoorbeeld door verschillen in software.’ Fronik vindt de eerste geluiden hoopvol: zo zien grondroerders nog exacter waar wat onder de grond ligt.


Binnen handbereik

Momenteel raadpleegt ongeveer zestig procent van de grondroerders de informatie van het Kadaster via een tablet of telefoon. Niet overal is een even goed netwerk, dus er zijn gebieden waar je toch nog de papierenversie nodig hebt. Fronik: ‘Met de klimaatverandering kunnen we nog meer regen verwachten en dan houdt digitale apparatuur geen stand: als het giet, zie je niets meer op je tablet. Ik hoop dan ook dat er in de toekomst een goede techniek komt, zodat grondroerders altijd de informatie binnen handbereik hebben.’