Terug naar Nieuws

Nederlandse bodem flink op de schop

01-09-2019 12:00
Nieuwsbericht
Door de energietransitie gaat de Nederlandse bodem flink op de schop. Dit betekent dat er de komende jaren flink meer gegraven gaat worden.


Vanuit het Kabel en Leiding Overleg (KLO) zetten we ons samen met de graafketen in om schade aan kabels en leidingen zoveel mogelijk te beperken. Wil je weten hoe je veilig en zorgvuldig met graafwerkzaamheden kunt starten? Download de Check & Go kaart en ga goed voorbereid van start. 


Initiatieven uit de sector

Ook binnen de sector lopen verschillende initiatieven om het aantal graafschades te beperken. Denk dan aan: de vernieuwde KLIC-levering vanuit het Kadaster, de afwijkende ligging wordt nu geautomatiseerd, netbeheerders meten kabels en leidingen digitaal in, risicobepaling gebeurt vooraf en steeds meer bedrijven werken conform de CROW500 richtlijn. Ook het KLO blijft zich de komende jaren inzetten om het onderwerp "Voorkomen van graafschde" bij de keten onder de aandacht te brengen.


Artikel Algemeen Dagblad

Het Algemeen Dagblad schreef over dit onderwerp een artikel. Lees het artikel: Meer hinder en schade door extra graafwerk voor aanleg warmtenetten in overvolle bodem.