Terug naar Nieuws

Aantal schades aan kabels en leidingen neemt toe

06-05-2024 09:30
Nieuwsbericht

Het aantal schades aan kabels en leidingen is vorig jaar bijna 5 procent gestegen tot 48.997 ten opzichte van 2022. Dit blijkt uit de cijfers die het Kadaster jaarlijks publiceert. De stijging is te verklaren uit een toename van het aantal graafwerkzaamheden. Die groei is zelfs groter dan de stijging van het aantal schades. Relatief gezien daalde het aantal graafschades daardoor met anderhalf procent. Het gaat 1 op de 18 keer mis.

Herstelkosten stijgen flink

Ook de directe schadekosten stegen flink, van 38,3 miljoen euro naar 46,4 miljoen (+17%). Dit is slechts deels te verklaren uit de toename van het aantal schades, want ook de schade per gebeurtenis steeg: van 820 naar 974 euro. Hoe groot de indirecte schadekosten zijn, is niet bekend, maar deze worden geschat op een veelvoud. 

Oriëntatieverzoeken blijven gelijk

Ook opmerkelijk is dat het aantal oriëntatieverzoeken vorig jaar niet bleef stijgen na een groei van ruim twintig procent in 2022. Afgelopen jaar waren er ruim 169.000 oriëntatieverzoeken, op een totaal van ruim een miljoen KLIC-meldingen.

Reactie RDI

De RDI is niet tevreden over de cijfers. Het relatieve schadecijfer (schade per aantal graafbewegingen) blijft voor het derde jaar op rij 1:18. Hoewel sommigen dit al stabiel kunnen beschouwen, vindt de RDI dat het aantal schades te hoog is. "Het aantal schades moet en kan naar beneden de komende jaren." Bijvoorbeeld door vooraf beter te controleren waar er kabels en leidingen liggen. Uit de cijfers blijkt dat 57% van de schades wordt veroorzaakt door het onvoldoende lokaliseren. De RDI vindt het daarom essentieel dat grondroerders hun personeel grondig instrueren over het belang van nauwkeurige lokalisatie voordat men gaat graven.

Meer werkzaamheden

René Frinks, secretaris van het Kabel en Leiding Overleg (KLO), heeft gemengde gevoelens over de cijfers: “Allereerst is het natuurlijk een slecht teken dat het aantal schades stijgt, terwijl de komende jaren het aantal werkzaamheden voor de energietransitie en de aanleg van glasvezel nog heel sterk zal groeien. Tegelijkertijd is het hoopgevend dat het aantal schades ten opzichte van de werkzaamheden licht daalt. Dat zagen we vorig jaar ook al. Deze daling is nog te klein om de vlag uit te hangen, maar het geeft aan dat we op de goede weg zijn. Verder vind ik het jammer dat het aantal oriëntatieverzoeken niet verder stijgt, want dat is een uitstekende manier om je van tevoren goed te oriënteren op het gebied waar je wilt gaan graven.”

Kwaliteit cijfers verbeteren

Verder zet Frinks enkele kanttekeningen bij de cijfers: “De netbeheerders zijn verplicht om schades te rapporteren bij het Kadaster, maar niet iedereen doet dat. 212 van de 1.304 netbeheerders hebben schades gemeld. Vaak ontbreekt daarbij het KLIC-nummer. We zetten ons als KLO in om de kwaliteit van de graafcijfers te verbeteren. Het zou bijvoorbeeld beter kunnen met een tweezijdig schadeformulier, net zoals we bij auto’s gebruiken. Dan vullen zowel de netbeheerder als de grondroerder het formulier in.” 

Infographic

Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) maakt jaarlijks een overzichtelijke infographic van de graafschadecijfers. Deze is terug te vinden op de website van RDI.

 

Overzicht cijfers van 2022 en 2023

2022        2023Groei
Graafbewegingen839.218892.352+ 6,3%
Schades46.79948.997+ 4,7%

Overzicht Graafschades 2023