Terug naar Nieuws

Liander investeert in preventie

20-02-2020 10:22
Verhalen uit de keten

‘Wij willen dat mensen niet in het donker komen te zitten en koude voeten krijgen, omdat er een elektriciteitskabel of gasleiding kapot gemaakt is vanwege het graven in de bodem,’ aldus Martin Kraaijeveld, procesverbeteraar bij de afdeling Schadepreventie van Liander.


Liander is een netbedrijf dat zorgt voor het gas- en elektranetwerk in een groot deel van Nederland*. Het is maatschappelijk en economisch van groot belang dat er geen schade aan dit netwerk wordt veroorzaakt. Graafschade kan ook gevaarlijke situaties opleveren voor de veroorzaker en de omgeving. Kraaijeveld illustreert de maatschappelijke impact met een voorbeeld: ‘Als er een gasleiding die naar de huizen loopt, kapot gemaakt wordt, en de veroorzaker meldt dit niet meteen bij ons, dan kan dit gas zich gaan ophopen in de kruipruimte van het betreffende huis. Een vonkje van een lichtschakelaar kan dan genoeg zijn om alles te laten ontploffen.’ Wat de economisch gevolgen van graafschade betreft zijn er duizenden schades die oplopen in de miljoenen euro’s.


Preventie

Daarom investeert Liander in preventie. De afdeling schadepreventie heeft ruim dertig mensen; het merendeel werkt in de buitendienst. Je moet je voorstellen dat een bedrijf als Liander honderdduizenden KLIC-meldingen per jaar binnenkrijgt en die kunnen niet allemaal persoonlijk worden behandeld.


Intelligent lerend

Kraaijeveld: ‘We hebben een intelligent lerend computermodel waar alle KLIC-meldingen doorheen gaan en beoordeeld worden. Indien nodig krijgt de binnendienst een melding en gaat het gesprek aan met de melder. Gevraagd wordt naar bijvoorbeeld hoe ver de graafwerkzaamheden van onze elektrakabels en/of gasleidingen gaan plaatsvinden. Als de binnendienst het graven een potentieel risico voor onze assets vindt, dan gaat de buitendienstmedewerker op pad om de situatie ter plekke te bekijken en de aannemer te adviseren.’  


CROW500

Advies is belangrijk, zeker voordat daadwerkelijk gegraven wordt. ‘Als procesverbeteraar bevind ik me, zoals dat heet, aan de voorkant van het proces. Als je de CROW 500 erbij haalt, dan begeven we ons voornamelijk in de beginfases van een project: de initiatie- en onderzoeksfase.’

Procesverbeteraars bevinden zich aan de voorkant van het proces

‘Onze binnen- en buitendienst medewerkers bevinden zich voornamelijk in de laatste fases van de CROW500: werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase. Schadepreventie is zichtbaar van de begin tot de eindfase, zodat we een project kunnen volgen van derden, zoals wij dat noemen. Dit zijn projecten die geïnitieerd worden door alle aannemers behalve onze eigen contractaannemers. Liander legt namelijk ook haar eigen infra aan.’


Bij graafschade

Als er ondanks alle preventieve maatregelen en voorlichting, toch graafschade is, hoe gaat Liander hiermee om? Kraaijeveld legt uit: ‘Als er een grote schade gemaakt is aan een elektrakabel of gasleiding, dan gaan onze buitendienstmedewerkers langs op de put. Daar gaan ze het gesprek aan met de veroorzaker. Deze bevindingen worden vastgelegd in ons eigen systeem.’

Doel: graafschades in de hand houden

‘Met die informatie ga ik als procesverbeteraar naar de KAM coördinator op het kantoor van de betreffende aannemer. Zo proberen we een lerend effect te bevorderen bij de aannemer, zodat hij eventueel interne processen kan verbeteren. Doel is om veroorzaakte graafschades in de hand te houden. Verder geven mijn collega’s en ik ook presentaties op kantoor of in het veld. Doelstelling daarvan is nul graafschades, al zal dat altijd wel een utopie blijven.’


* Liander beheert het elektra en gasnetwerk in ruim een derde van Nederland, in Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Gelderland en een gedeelte van Zuid-Holland.