Terug naar Nieuws

Kabel -en leidingeigenaren 'vrezen' de greppelfrees

03-10-2019 21:01
Nieuwsbericht
De afgelopen jaren is het gebruik van de greppelfrees in de agrarische sector flink toegenomen. Het zomaar inzetten van de greppelfrees is riskant. De agrarische bodem ligt vol met kabels en leidingen die door het gebruik van deze machine beschadigd kunnen worden. Doe daarom bij het gebruik van de greppelfrees altijd eerst een KLIC-melding bij het Kadaster. Hiermee kunnen riskante situaties worden voorkomen. 


Voorkomen van graafschade 

De kabel -en leidingeigenaren, verenigd in het Platform Netbeheerders (PNBH) en het Kabel en Leidingoverleg (KLO), hebben begrip voor het gebruik van deze machines. Nico Willemsen namens het (KLO), “Bij zware buien kan de bestaande ontwatering het water vaak niet snel genoeg afvoeren. Agrariërs gaan dan over tot het frezen van geulen in hun akkers waardoor het overtollige water af kan vloeien richting het oppervlaktewater. De meeste machines kunnen ruim 70 centimeter diep frezen. Als de trekker in de natte grond wegzakt, kan algauw een diepte van ruim 1 meter of meer worden bereikt.”

Het afgelopen jaar zijn in Noord-Nederland meerdere incidenten met de greppelfrees geweest.  Willemsen: ” Wat we zien is dat agrariërs geen KLIC-melding doen bij het gebruik van de greppelfrees. Hierdoor hebben ze geen zicht op welke kabels en leidingen er in het perceel liggen. De kans op persoonlijke ongelukken is hierdoor groot. Bij een van de incidenten is een gasleiding geraakt. Dat mag in de toekomst wat mij betreft niet meer gebeuren.”


Verantwoordelijkheid van de agrariër

Het is belangrijk dat agrariërs weten waar de kabels en leidingen in hun percelen liggen. Doe daarom bij het gebruik van de greppelfrees altijd eerst een oriëntatieverzoek bij het Kadaster. Als de grondbewerking dieper gaat (of kan gaan) dan 50 centimeter dan zijn agrariërs wettelijk verplicht om een KLIC-melding te doen. Van het Kadaster ontvangt u een overzicht met netbeheerders die eigenaar van de kabels en leidingen in het perceel zijn. De netbeheerder stuurt vervolgens binnen 2 werkdagen per e-mail een link naar de benodigde informatie. Voor grondbewerkingen tot aan 50 centimeter diepte hebben agrariërs een vrijstelling van de wettelijke plicht om een KLIC-melding te doen voor mechanische grondbewerking. “Soms liggen kabels of leidingen ondieper. Bijvoorbeeld op een kopeind na het met kilverbak bol leggen van een perceel” aldus Willemsen. 


Verantwoordelijkheid van de leverancier van greppelfrezen

Ook fabrikanten en leveranciers van greppelfrezen hebben een verantwoordelijkheid om de kopers goed voor te lichten over een juist gebruik – en de gevaren van onjuist gebruik – van de greppelfrees. Zij kunnen hun klanten wijzen op: het belang van de KLIC-melding. 


Verantwoordelijkheid van kabel -en leidingeigenaren

Netbeheerders (kabel -en leidingeigenaren) hebben de wettelijke plicht om de gegevens over de ligging van kabels en leidingen actueel te houden. Deze gegevens worden aangeleverd bij het Kadaster. Bij een KLIC-melding krijgt u hierdoor altijd actuele informatie. Netbeheerders moeten ervoor zorgen dat kabels en leidingen dieper dan 50 centimeter liggen. Ook kunnen ze toezicht houden bij werkzaamheden die dieper gaan dan 50 centimeter. 

Als er sprake is van een hogedruk gasleiding dan neemt Gasunie contact op met de persoon die de KLIC-melding heeft gedaan. Ook worden er afspraken gemaakt over de werkwijze nabij de leiding. Een hogedruk gasleiding kan met piketpalen worden uitgezet of er wordt door Gasunie toezicht gehouden tijdens de werkzaamheden.