Terug naar Nieuws

Kabel en Leiding Overleg gaat als vereniging verder

08-12-2020 08:55
Nieuwsbericht

Op woensdag 4 november hebben de deelnemers aan het KLO unaniem besloten als vereniging verder te gaan, zodat in en buiten rechte als juridische entiteit adequaat te kunnen handelen. 


Het KLO is bezig aan een ambitieus programma het zogenaamde programma C5P. Dit staat voor de insiders voor ‘CROW 500 proof).

Met het programma C5P probeert het Kabel en Leiding Overleg structuur te brengen in projecten waar we te maken hebben met graven of andere activiteiten in de grond. En dat zijn er nogal wat: wegen, rioleringen, kabels voor telecommunicatie en elektriciteit, gasleidingen, maar ook grondwerk om een talud te maken, om een stuk land bouwrijp te maken voor nieuwbouw, ga zo maar door. Straks moet iedereen die daarbij betrokken over de juiste informatie beschikken zodat hij zijn werk feilloos kan verrichten. Dat verlangt ook de wet, maar daar zijn alle partijen in de graafketen het over eens!

 

In het KLO werken de belangrijkste categorieën in de graafketen die betrokken zijn bij infrastructurele werken nauw samen, te weten de netbeheerders (gas, elektra, water, telecom), de beheerders openbare ruimte (gemeenten, provincies, waterschappen) en de grondroerders (aannemers). Het zijn vooral de koepels c.q. brancheverenigingen die in het KLO vertegenwoordigd zijn. Alles geschiedt in het platform op basis van afspraken. Het KLO heeft echter ondanks alle verworvenheden in het afgelopen decennium geen rechtsvorm. Op woensdag 4 november hebben partijen unaniem besloten als vereniging verder te gaan, zodat in en buiten rechte als juridische entiteit adequaat te kunnen handelen. Belangrijke toehoorders bij het overleg zoals het ministerie van EZK, de toezichthouder Agentschap Telecom en het Kadaster hebben hun instemming met deze stap betuigd.