Terug naar Nieuws

Graven zit in ons DNA

23-10-2019 20:52
Verhalen uit de keten

Probeer vanuit de keten te denken, niet vanuit jezelf. Dat zou veel graafschades voorkomen. René Frinks van Heijmans Infra voegt hieraan toe dat het om goede communicatie in de gehele graafketen gaat.


‘We zijn grondroerder en worden vaak aansprakelijk gesteld bij graafschades. Als je eerst vragen stelt en dan pas begint te graven, zou dit veel schades voorkomen. Ik probeer een verbinder te zijn tussen de andere rollen in de graafketen. Wat mij daarbij opvalt, is dat men bang is iets kwijt te raken. We communiceren veel te weinig, daar schieten we niets mee op.’


Handel vanuit de keten

Bij graafschade wordt vaak als eerste naar de grondroerder gewezen, maar het is volgens Frinks een maatschappelijk probleem dat we met zijn allen moeten aanpakken. ‘Daarom probeer ik vanuit de keten en niet vanuit eigen belang te handelen. Je moet kijken naar het hele proces, dat begint bij de initiatiefnemer die iets gaat doen in de ondergrond. De ontwerper moet de ondergrond in kaart brengen. De netbeheerder moet de liggingsgegevens van zijn net op orde hebben. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. Veel mensen kennen de richtlijn CROW 500 niet,’ vertelt Frinks.


Roadshow

Hij vervolgt: ‘We zijn al geruime tijd bezig de CROW 500 richtlijn te implementeren. In ons bedrijf zagen we dat medewerkers kennisachterstand hadden. Daarom hebben we interne roadshows gehouden binnen Infra, spraken alle afdelingen die van dit onderwerp moeten weten. We vinden dat de kennis nog steeds beter kan en ontwikkelen momenteel een e-learning. Bovendien hebben we een graafschadepreventieteam die ook projecten buiten bezoekt om daar te adviseren.’


Oorzaak achterhalen

Waar het eigenlijk om gaat, is dat we jaarlijks enkele honderden graafschades hebben. Daarvan moet je de oorzaak weten. Frinks: ‘In tachtig procent van de huidige graafschadegevallen weten wij dit pas als de factuur van de netbeheerder komt. Dan ben je te laat. Te laat om nog een open gesprek met diverse partijen te voeren over de grondoorzaak. We willen dat onze eigen mensen schades direct melden. Zo krijgen we meer inzicht in de oorzaak en kunnen we er wat aan doen. Daarom hebben we in onze interne Geen Ongevallen app (GO! app) een pull down menu, waarop de medewerker ter plaatse een graafschade met alle details, zoals datum, foto’s en plaats, kan melden. GO! is ons veiligheidsprogramma waarmee we dit onderwerp altijd top-of-mind willen hebben bij onze collega’s.'

'... meer inzicht in de oorzaak en wat we eraan kunnen doen'

‘Je kan je mensen pas goed helpen als je weet wat het probleem is. Laatst hebben we daarover met grondwerkers en kraanmachinisten van gedachten gewisseld. Waar we steeds op uitkomen, is dat veel mensen in de gehele graafketen graafschade zien als collateral damage.


Eerst vragen dan graven

‘Het zit in ons DNA om eerst te graven en dan pas te vragen. Voordat je als grondroerder gaat graven, moet je er zeker van zijn dat de ondergrond goed in kaart is gebracht. Bijvoorbeeld met een grondradar of proefsleuf. Dat gebeurt te weinig. Als je als aannemer de goede vragen stelt, dan kom je daarachter. In de nota van inlichtingen hoort het een en ander te staan, in het plan moeten conflicten in de ondergrond duidelijk zijn. Stel dat er een Klic-tekening bij zit, dan kun je daarover vragen stellen. Als deze melding er niet bij zit, vraag dan naar de oriëntatiemelding en hoe alles geverifieerd is,’ adviseert Frinks tot slot.