Terug naar Nieuws

Graafschades bij Baas B.V. drastisch gedaald

14-05-2020 20:17
Verhalen uit de keten

Investeer in gedragsverandering. Dat is het recept om graafschades te voorkomen. Baas B.V. wist zo de schades met maar liefst 10,5 procent te verminderen. Regiodirecteur André Hooijmaijers van Baas B.V. legt uit hoe ze dit hebben gedaan.


Het bedrijf Baas B.V., dat gespecialiseerd is in ondergrondse infrastructuur voor energie, water en data, zette het traject om graafschades te voorkomen vijf jaar geleden in. Hooijmaijers licht toe: ‘We werden geconfronteerd met controles van Agentschap Telecom. Onze mensen hadden bijvoorbeeld niet de juiste spullen bij zich en wisten niet waar ze wat konden vinden. We wilden achter de oorzaak van graafschades komen en zijn in gesprek gegaan met onder andere monteurs en werkvoorbereiders. Ook analyseerden we bijvoorbeeld het aantal KLIC-meldingen en graafschades: alles dat met graafschades te maken heeft vastleggen tot op het kleinste niveau en vervolgens vertalen naar rapportages. Meten is weten. De conclusie was dat een heldere interne procedure ontbrak.’


Service verlenen

Hooijmaijers vervolgt: ‘Alles wat je naar de mensen buiten stuurt, zoals een procedure, moet eenvoudig leesbaar zijn. Daar hebben we eerst voor gezorgd. Verder is het vooral blijven herhalen, zoals in toolbox bijeenkomsten, uitvoerders overleggen en gesprekken tussen monteurs. We zijn enorm gaan sturen op het gedrag van de mensen. Onze visie is dat als medewerkers goed in hun kracht staan, dan gaan ze vanuit zichzelf meer service verlenen.’


Veiligheid

‘Onze mensen zijn zelf meer bewust geworden. Je ziet dan positieve ontwikkelingen rondom graafschades. Bovendien zetten wij werkverantwoordelijken in als coach op veiligheidsgebied. Zij zijn verantwoordelijk voor een veilige omgeving, komen regelmatig op de werkvloer en doen dan waarnemingen van wat wel en niet goed gaat. Een uitvoerder is enorm resultaatgericht en denkt aan de kosten, terwijl een werkverantwoordelijke meer gericht is op veilig werken. Door deze twee samen te zetten voorkom je dus een spagaat. Inmiddels is veiligheid bij ons de boventoon gaan voeren, wat zich dan vanzelf ook vertaalt naar het resultaat. Een win-win situatie dus’, aldus Hooijmaijers.


Belonen

‘We zijn ook alleen de goede dingen gaan belonen en juist niet gaan straffen. Iedereen mag fouten maken. In plaats van mensen op de vingers te gaan tikken, ga vooral de goede dingen belonen. Dat prikkelt de organisatie.’

Baas heeft ook een graafschade team opgericht met een duidelijke link naar het managementteam. Elke operationele regio is hierin vertegenwoordigd. ‘Toen we met het traject begonnen, werden veel ervaringen gedeeld en dat leidde tot verbeterslagen. Nu hoeven we maar af en toe bij elkaar te komen, want we hebben het op orde. Er zit een duurzame daling in onze graafschades.’

Hoe verhoudt zich dit tot de CROW500? Hooijmaijers was betrokken bij het schrijven van deze richtlijn. Volgens hem is operationeel al van alles geregeld: de laatste jaren is enorm geïnvesteerd in voorlichting aan en controles bij grondroerders.


Eerst denken dan doen

‘De richtlijn gaat erom dat je eerst moet denken en dan pas moet doen’, legt Hooijmaijers uit en vervolgt, ‘je moet juist al in de voorbereiding gaan nadenken over maatregelen om graafschade in de uitvoeringsfase te voorkomen. De uitdaging ligt er om het tussen de oren van opdrachtgevers en ontwerpers te krijgen. De man die buiten moet graven, wil de juiste informatie en wil weten wat hij met behulp van duidelijke instructies moet doen. Met de nieuwe richtlijn is de verantwoordelijkheid van de grondroerder veel meer naar de voorbereiding geschoven. Werkvoorbereiders moeten bewust worden dat de kabel of leiding daar ligt en dat zij een belangrijke schakel in het geheel zijn.’