Terug naar Nieuws

Geen trendbreuk graafschades waarneembaar

18-06-2021 10:46
Nieuwsbericht

De graafschadecijfers over 2020 geven geen positief beeld van de graafketen om vermijdbare graafschades te voorkomen. Dit laat de infographic van Agentschap Telecom duidelijk zien. 


Helaas geven de graafschadecijfers over  2020 geen positief beeld over de inspanningen van de graafketen om vermijdbare graafschades te voorkomen. De infographic zal bij velen tot vragen leiden waarom de graafschades niet zijn afgenomen.  

Agentschap Telecom heeft voor het uitblijven van de trendbreuk nog geen verklaring. De wetgever heeft immers destijds de graafketen de ruimte gegeven om de open normen voor zorgvuldig opdrachtgeven en zorgvuldig grondroeren zelf in te vullen. 

De handschoen is door de graafketen, vertegenwoordigd door het Kabel en Leiding Overleg (KLO), voortvarend opgepakt. De CROW 250 en 380 zijn hier mooie voorbeelden van. De graafketen toonde hiermee aan dat men in onderling overleg een concrete invulling kan geven aan het zorgvuldig graafproces. 

In 2017 is er een nieuwe richtlijn opgesteld, de CROW 500, die de puntjes op de i zetten voor de resultaatverplichtingen van de opdrachtgever tot en met de grondroerder. 

Ook het programma C5P van het KLO wordt met veel positieve energie uitgevoerd door de graafketenpartners, er komt een zeer bruikbare app om te voldoen aan de CROW 500 en overal in Nederland zie je mooie ontwikkelingen bij individuele bedrijven. En toch stokt het ergens.  

Als het stokt worden mensen vaak onrustig en bestaat de kans dat men gaat vingerwijzen. Het is echter het moment om elkaar steviger vast te pakken en gezamenlijk de ontstane situatie te analyseren. Wat is nodig om de trendbreuk te veroorzaken? Natuurlijk ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid maar wat wel recht doet aan het credo van KLO: “samen voorkomen we alle vermijdbare graafschades”.