Terug naar Nieuws

“Geen graafschades meer na digitalisering huisaansluitingen”

05-03-2024 16:26
Interviews

“Sinds we al onze tekeningen gedigitaliseerd hebben, worden er geen graafschades meer veroorzaakt aan de huisaansluitingen van het riool.” John Peeters van de Limburgse gemeente Maasgouw zette zich jarenlang in om alle papieren tekeningen van huisaansluitingen om te zetten naar digitale bestanden. In dit artikel legt hij uit hoe hij te werk is gegaan.

Peeters werkt voor Maasgouw als applicatiebeheerder GBIWorld en databeheerder/coördinator Basis Registratie Ondergrond. In 2013 begon hij de 7.750 huisaansluitingen in de gemeente digitaal in beeld te brengen. Twee gemeentelijke herindelingen later zijn alle gegevens gevectoriseerd en beschikbaar voor de GIS-systemen en de KLIC-viewers van grondroerders.  Ook de aansluitleidingen van de kolken zijn beschikbaar in de KLIC.

Geen wettelijke verplichting

Een opmerkelijke keuze voor de gemeente, want tot nu toe is er geen wettelijke verplichting om bestaande huisaansluitingen digitaal beschikbaar te maken. Peeters: “Bijna tien procent van alle schades ontstaat bij rioolwerkzaamheden. Wij vinden dat je elke schade moet zien te voorkomen als dat binnen je mogelijkheden ligt."

Met de digitaliseringsslag loopt Maasgouw voor op veel andere gemeenten. Volgens Peeters werken de meeste nog vaak met papieren of gescande archieftekeningen. “Hierdoor ontbreekt digitale informatie over de huisaansluitingen in de KLIC-levering.”

"Woningeigenaren hebben meestal geen tekeningen van hun rioolaansluiting"


Wie gebruikt deze bestanden? Peeters: “Ambtenaren, grondroerders, maar ook de inwoners van Maasgouw maken gebruik van de informatie. De digitale bestanden zijn met name handig voor eigenaren die rond hun woningen willen graven. De meeste mensen hebben namelijk geen tekening van hun riool huisaansluiting. Met een KLIC-melding krijgen zij nu alle beschikbare digitale informatie over de grond waarin ze willen werken. De medewerkers van de gemeente kunnen zelf in de gemeentelijke viewer kijken waar de aansluitingen zitten. Grondroerders zien de informatie in de KLIC.”

Monnikenwerk

Het overzetten van analoge tekeningen bleek niet eenvoudig. Peeters: “Het was een monnikenwerk. Alles wat we op papier hadden van de tien kernen van Maasgouw, is uit de archieven gehaald, gevectoriseerd en opgeslagen in pdf-bestanden. Hiervoor hebben we een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd, Team B&R Industries Europe BV. De hele operatie duurde meer dan twee jaar en kostte rond de 60.000 euro. Het vergde de nodige overtuigingskracht om dat budget te krijgen. Gelukkig hadden we een wethouder die zelf in de civiele sector had gewerkt. We hoefden hem niet uit te leggen dat het voor de veiligheid en maatschappelijke kosten het belangrijk is dat gravers weten wat er in de grond ligt.”

Met het digitaliseren zijn ook de werkprocessen aangepast. Hoewel. Peeters krijgt nog regelmatig papieren tekeningen van de buitendienst: “Dat is gelukkig geen probleem meer, zolang de tekeningen maar duidelijk zijn. Nu kunnen we deze eenvoudig digitaliseren.”

Tussen de oren

Het aantal graafschades (7%)  ligt in Maasgouw bijna een tiende lager dan in de rest van Limburg, maar nog altijd een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde (5,6%.) Aan de informatie over de eigen netwerken zal het niet liggen. Peeters: “De volgende stap is om mensen beter bewust te maken van de risico’s. De mens is nog altijd de belangrijkste factor. Het kost veel tijd en moeite om veilig graven goed tussen de oren te krijgen.”

John Peeters

John Peeters, voor een scherm met de huisaansluitingen.