Terug naar Nieuws

Gebruikers nauw bij KLIC betrokken

14-05-2020 20:47
Verhalen uit de keten

KLIC is over van raster naar vector. Een stuk gebruikersvriendelijker. Wist je dat gebruikers altijd nauw bij KLIC betrokken zijn? Fuat Akdeniz van het Kadaster vertelt er meer over.


Akdeniz, senior adviseur bij het Kadaster, legt uit dat gebruikers van de KLIC-melding op strategisch, tactisch en operationeel niveau betrokken zijn. Een voorbeeld van gebruikersbetrokkenheid zie je in de Technische Commissie Standaarden (TCS). Deze commissie beoordeelt gewenste aanpassingen op het informatiemodel, visualisatiemodel en berichtenprotocol, bekijkt of de standaarden in de praktijk voldoen en zorgt voor de nodige aanpassingen. De TCS bestaat uit vertegenwoordigers van grondroerders, netbeheerders, het Kadaster en andere belanghebbenden. Geonovum neemt ook deel; deze organisatie schrijft de standaarden die nodig zijn voor KLIC en andere producten, zoals de Topografische kaarten van Nederland en de BAG.


Toegevoegde waarde

‘De samenwerking in de commissie bestaat al jaren. We behandelen elk issue, of het nu een wens, een inconsequentie of een bug is. Bijvoorbeeld een bevinding van een gebruiker dat afsluiters niet goed zichtbaar zijn. Dan bespreken we de bevinding en de beoogde oplossing. De toegevoegde waarde om dit op te lossen is duidelijk,’ aldus Akdeniz. Doorslaggevend bij de beoordeling is of de maatregel graafschade kan voorkomen.


Digitaal platform

Iedereen kan zien welke wensen, informatiebehoefte en veranderingen vanuit het veld voorgesteld zijn. De commissie gebruikt namelijk GitHub. Het Kadaster heeft op dit digitale platform het hoofdstuk KLIC aangemaakt. Akdeniz: ‘Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet in de graafsector. Je kunt zelf je issue aangeven. We koppelen dan automatisch terug wat ermee gebeurt.’


Plannen

Rond KLIC loopt dus continu een discussie over wat vernieuwend en wenselijk kan zijn. Akdeniz legt uit dat de vernieuwing wordt gemanaged: ‘Een aanpassing aan een visualisatiemodel of informatiemodel kan niet zomaar in een paar dagen geregeld zijn. We hebben met de sector afgesproken dat we maximaal één grote standaardwijziging per jaar doorvoeren. Iedereen, gebruikers, netbeheerders en softwareleveranciers, moet namelijk voldoende tijd krijgen om het in een project in te plannen en door te voeren.’


Reviewen

Er gaat dus een zorgvuldig proces aan vooraf. Als er een eerste concept is geschreven wordt dit voorgelegd aan de TCS. Als de leden daar akkoord zijn, wordt het via GitHub aan de buitenwereld getoond: ‘Iedereen mag dan reviewen. Als er geen opmerkingen meer zijn, stemmen we af met het KLIC Gebruikers Overleg en het ministerie van EZK wanneer en hoe we het meenemen in een volgende update van KLIC.’


Vector

De grootste verandering vond plaats toen KLIC overging naar KLIC-WIN op 1 januari 2019. Sinds die tijd worden positieve geluiden gehoord. Akdeniz: ‘Het raster van KLIC was voorheen heel “plat”: je zag dan lijnen op een kaart. Met de komst van vector in KLIC kun je beter inzoomen en wordt er veel meer informatie meegeven, zoals welk thema een leiding heeft, wat de diameter is, uit welk materiaal deze bestaat, of het om een actieve of geplande leiding gaat en veel meer. Je moet natuurlijk wel wat met die informatie doen, als je graafschade echt wilt voorkomen.’


Achtergrond
  • Op de beheerpagina van de Technische Commissie Standaarden (TCS) worden in het kader van transparantie alle vergaderstukken gepubliceerd.
  • Hier vind je een pagina met de geregistreerde issues op de standaarden. Je ziet er ook de reactie van TCS-leden.
  • Op de website van het Kadaster staat meer informatie over de KLIC-overlegorganen. Je ziet daar onder andere wie jouw belang vertegenwoordigt.