Terug naar Nieuws

Datakabels van levensbelang

06-11-2019 10:19
Verhalen uit de keten

KPN krijgt als netbeheerder en opdrachtgever te maken met graafschades. Wat doet dit telecombedrijf om haar kabelnetwerk in kaart te brengen en schade aan kabels te voorkomen? 


Desmond Post van KPN licht toe: ‘Onze verantwoordelijkheid is tweeledig. We geven opdracht om graafwerk uit te voeren. We moeten de partijen voldoende tijd en financiële ruimte geven om zorgvuldig te kunnen werken. Daarnaast zijn we ook netbeheerder. Dan moeten we zorgen dat de grondroerder voldoende informatie krijgt om kabels te kunnen lokaliseren.’


Netwerk in kaart

Al in 1855 lagen er al kabels  voor het toenmalige telegaafnetwerk in de grond.  Dit netwerk is sindsdien alleen nog maar uitgebreid. De registratie van toen is niet die van nu. In de loop van de tijd zijn er steeds meer middelen beschikbaar gekomen om beter te registeren. Post: ‘We doen dan ook ons best om de netwerkadministratie actueel te houden. Zo maken we dankbaar gebruik van meldingen van grondroerders over de afwijkende ligging van kabels. We corrigeren dat dan meteen in onze eigen netwerkadministratie. Dat komt rechtstreeks in toekomstige Klic-meldingen terecht. Ook werken we samen met TerraCarta, een bedrijf dat voor ons kabels en leidingen opspoort.’ Zo is KPN ook proactief bezig met de kwaliteit van haar netwerkadministratie.


Overleg

KPN maakt onderdeel uit van het platform voor netbeheerders. Ook werkt KPN met andere telecombedrijven samen in het Bronhouders en Afnemers Overleg (BAO) waar onder andere over het delen van netwerkadministratie in relatie tot het voorkomen van graafschade gesproken wordt. Het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) is voor KPN het platform om het met de rest van de keten graafschade te voorkomen.


Oplossen

Samen met de Universiteit Twente heeft KPN sinds 2013 het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschades (ZoARG). Dat richt zich op het verbeteren van ontwerp, de aanleg en het beheer van de ondiepe ondergrondse infrastructuur. Binnen Zoarg is in samenwerking met het Agentschap Telecom een tool ontwikkeld om te zien wat de beste plek is voor proefsleuven. Daarbij komen risicogegevens en schadehistorie samen.

‘voorzichtig zijn bij het werken in de ondergrond’

Dataverkeer wordt steeds belangrijker. Volgens Post is het de levensader van onze economie en maatschappij. We moeten dan ook voorzichtig zijn bij het werken in de ondergrond.


Levensbelang

Bij het raken van gas en elektriciteit zie je direct gevaar, bij data is dat niet meteen zichtbaar. Als je grondroerder bent en je raakt een datakabel, is dat misschien voor jou op dat moment niet gevaarlijk. Realiseer je dat iemand anders zijn leven ervan afhankelijk kan zijn. Bijvoorbeeld,  data wordt gebruikt voor tal van medische doeleinden. Daarbij worden patiënten op afstand geholpen en bewaakt.