Terug naar Nieuws

Agentschap Telecom: Code oranje blijft van kracht voor graafsector

15-05-2018 19:52
Nieuwsbericht
Code Oranje blijft van kracht voor de graafsector. Schade door graafwerkzaamheden komt nog te vaak voor; de gewenste daling gaat niet snel genoeg. Dat constateert Agentschap Telecom op basis van cijfers van het Kadaster. 


Meer dan 33.000 maal graafschade in 2017

Jaarlijks gaat in Nederland meer dan 588.826 keer ergens de schep de grond in. In ruim 33.000 duizend gevallen leidt dat tot schade aan kabels en leidingen.  In 2017 bedroeg die schade ongeveer 25 miljoen euro. Schade aan kabels en leidingen kan er toe leiden dat gas, water, elektriciteit en telecommunicatie uitvallen. Dat is schadelijk voor de economie en kan zelfs gevaarlijk zijn voor mens en milieu. 


Daling te gering

Alle betrokken partijen hebben vanuit hun samenwerkingsverband KLO (Kabel- en leidingoverleg) eerder de ambitie uitgesproken het aantal graafschades in 2018 terug te brengen tot maximaal 25.000.

Directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman van Agentschap Telecom: “Zover is de sector nog niet. Vorig jaar heb ik daarom al ‘Code Oranje’ afgeven. Dat signaal blijft staan”. 


Focus op opdrachtgevers

Agentschap Telecom richt het toezicht in 2018 nadrukkelijker op de rol van de opdrachtgevers in de sector, zoals gemeenten of netbeheerders van gas, water en datanetwerken.  Dat sluit aan op de richtlijn voor veilig graven (CROW500). Spijkerman: ‘De hele graafketen is verantwoordelijk voor het verminderen van graafschades. Goed opdrachtgeverschap en een zorgvuldige werkvoorbereiding horen daar ook bij”.


Agentschap Telecom

Agentschap Telecom houdt toezicht op de naleving van de bepalingen van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten). Deze wet regelt onder andere de verantwoordelijkheden voor de gehele graafketen van opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders ten aanzien van het voorkomen van graafschades.